Förmåner

Balans mellan arbete och fritid tycker vi är viktigt. Så förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella kollegor erbjuder vi dig personalförmåner för att du som arbetar hos oss ska trivas och må bra. Här kan du läsa mer om dina förmåner som anställd i Norrköpings kommun.

Arbetstid

I Norrköpings kommun finns möjlighet till flexibla arbetstider inom många verksamheter. Du som medarbetare har inom angivna ramar möjlighet att själv bestämma över din arbetstid, men med hänsyn till verksamhetens krav.

Önskad sysselsättningsgrad

Hos oss har alla medarbetare möjlighet att arbeta heltid om den önskar. Om du arbetar deltid och vill gå upp i tid har du möjlighet att höja din sysselsättningsgrad.

Pension

Som anställd i Norrköpings kommun har du tjänstepension i form av bland annat ålderspension och efterlevandepension.

Möjlighet till högre pension

Alla tillsvidareanställda medarbetare erbjuds att spara extra pengar till sin pension genom bruttolöneavdrag. Det innebär att du växlar en del av din bruttolön till placering i en pensionsförsäkring. Norrköpings kommun vill på det här sättet erbjuda en möjlighet att förmånligt spara extra pengar till pensionen.

Semester

Som medarbetare i Norrköpings kommun får du fler semesterdagar ju äldre du blir:

  • Upp till 40 år får du 25 semesterdagar.
  • När du fyller 40 år får du 31 semesterdagar,
  • När du fyller 50 år får du 32 semesterdagar.

Möjlighet till fler semesterdagar

I Norrköpings kommun finns det för många medarbetare en möjlighet att växla löneökning till extra semesterdagar i samband med den årliga löneöversynen. Du kan växla till maximalt tio extra semesterdagar. För att kunna växla löneökning mot extra semesterdagar krävs en lokal överenskommelse med facket.

Friskvårdsförmån

I Norrköpings kommun får alla medarbetare ett friskvårdsbidrag på upp till 2500 kronor per kalenderår. Friskvårdsförmånen gäller för dig som är tillsvidareanställd eller har en visstidsanställning som överstiger tre månader med månadslön. Du kan även nyttja förmånen vid föräldraledighet, sjukfrånvaro och studieledighet.

Försäkringar

Alla medarbetare i Norrköpings kommun är försäkrade vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall.

Frivilliga försäkringar

Norrköpings kommun erbjuder alla tillsvidareanställda medarbetare möjlighet att teckna privata försäkringar till förmånliga premier och villkor.

Föräldrarledighet

I enlighet med reglerna i föräldraledighetslagen så har alla medarbetare i Norrköpings kommun rätt att vara föräldraledig på heltid eller deltid. Du har även rätt att jobba deltid till och med att barnet är åtta år eller slutat första klass.

Föräldrarpenning

För att minska inkomstbortfallet vid föräldraledighet får du som medarbetare i Norrköpings kommun ett föräldrapenningtillägg. Tillägget gäller alla medarbetare som varit sammanhängande anställda i minst ett år före ledigheten och motsvarar 10 % av lönebortfallet i 180 dagar. Föräldrapenningtillägget kan tas ut ända fram tills dess att barnet har fyllt 8 år eller går ut första klass.

Kompetensutveckling

I Norrköpings kommun ska alla medarbetare ha en individuell utvecklingsplan för att främja kompetensutveckling. Utvecklingsplanen utgår från de utvecklingsbehov som du och din chef har i identifierat i medarbetar- och lönesamtalen.

Sjuklön

Vid sjukdom får alla medarbetare i Norrköpings kommun sjuklön motsvarande 10 % av lönen från dag 15 för att minska inkomstbortfallet. Tillägget av sjuklön gäller för alla medarbetare med anställning längre än en månad eller för medarbetare som hunnit börja arbeta och därefter varit sammanhängande anställd under 14 kalenderdagar innan sjukdomen inträffar. Sjuklön kan betalas till och med dag 90.