Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Personaltidningen Strömvirveln

Tema medarbetarskap
Utbildningen ledde till rätt jobb

Strömvirveln är ett magasin för medarbetare i Norrköpings kommun. Men även andra intresserade kan läsa om vardagen på våra arbetsplatser i kommunen.

Senaste numret:
Strömvirveln nr.1/2019

Let's Create Norrköping
Gabriella hjälper unga hitta läslusten i Hageby
Träffa Eva Lindahl
Evas lärargärning tog priset
Följ med Hannes
Mötet med människor roligast på Kontaktcenter

Möt dina kollegor

3 röster om Medarbetarakademin

Sedan många år erbjuder Norrköpings kommun möjligheten för medarbetarna att delta i utbildningsprogrammet Medarbetarakademin. Här berättar tre av de otaliga medarbetare som gått programmet om sina erfarenheter.

I korthet