Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Personaltidningen Strömvirveln

Tema trygghet
”Känslan av trygghet är personlig”

Strömvirveln är ett magasin för medarbetare i Norrköpings kommun. Men även andra intresserade kan läsa om vardagen på våra arbetsplatser i kommunen.

Senaste numret:
Strömvirveln nr3/2018

Följ med Mattias Hedman
”På natten slår rädslorna till med full kraft”
Träffa Richard Tjernström
”Säkerhet är frånvaro av risk, trygghet är frånvaro av oro”
Let's Create
Hållbar trygghet är en balans mellan säkerhet och öppenhet

Möt dina kollegor

3 röster om trygghet

Arbetet med att få till en trygg och bra arbetsmiljö kan se ut på olika sätt. Här berättar tre medarbetare i Norrköpings kommun om arbetsmiljöarbetet på sina arbetsplatser.

I korthet