Jobba med oss
i Norrköpings kommun

De Globala målen - allas ansvar för en bättre värld

Bort med den extrema fattigdomen, minska ojämlikheterna, lös klimatkrisen samt främja fred och rättvisa. 2030 ska vi ha en bättre värld, och de 17 Globala målen ska ta oss dit.

25 september 2015: Efter en historiskt lång och transparent process var uppföljaren till de omtalade Millenniemålen klara. FN:s generalförsamling, uppbackad av FN:s samtliga 193 medlemsländer, klubbade igenom Agenda 2030. Kärnan i Agenda 2030 är de 17 Globala målen, som alltså hela världen varit med om att ta fram och också åtagit sig att arbeta för att uppnå. Målen handlar om fattigdom, ojämlikhet, klimatkris samt fred och rättvisa, och vi har nu 13 år kvar tills de ska vara uppnådda.

Målen gäller alla

Sida är den myndighet som fått regeringens uppdrag att driva arbetet med de Globala målen, särskilt när det gäller att sprida kunskap om dem. En grundförutsättning för att uppnå målen är att alla känner till dem.

– Målen gäller oss alla, och det är viktigt att veta hur vi påverkas av dem och hur de val du gör i vardagen påverkar den globala utvecklingen, säger Sofia Hafdell, kommunikatör på Sida.

Hur vi väljer att konsumera, resa och äta påverkar klimat, miljö, jämlikhet och rättvisa. Men det är också viktigt att känna till vad världens ledare faktiskt har kommit överens om för att kunna ställa dem till svars om målen inte följs och för att kunna följa upp hur arbetet går.

Allt hänger ihop

Sofia är också noggrann med att påpeka att alla målen hänger ihop:

– De är alla olika dimensioner av hållbarhet, och beroende av varandra. Klimatförändringarna påverkar i störst utsträckning de allra fattigaste i världen och är samtidigt en orsak till att människor hamnar i fattigdom. Man kan inte uppnå mål 4 om god utbildning för alla om man inte samtidigt jobbar med jämställdhet och säkrar flickors lika rätt till utbildning som i mål 5, och så vidare.

Alla måste hjälpa till

De 17 målen är högt satta, och enorma resurser måste till för att kunna nå dem till 2030.

– FN beräknar att det behövs 3 000 miljarder dollar per år. Det är 30 gånger mer än det globala, samlade biståndet. Staten, institutioner och myndigheter måste bidra, men även privata företag. Och enskilda individer kan bidra genom att till exempel använda sin konsumentmakt när de väljer varor, så att de är producerade under schyssta arbetsvillkor och som tar hänsyn till miljön, säger Sofia.

Mycket blir bättre

Det är mycket pengar och en lång backe att ta sig uppför. Men Sofia jämför med de ambitiösa Millenniemålen:

– Mellan 1990 och 2015 halverades fattigdomen i världen, och det var fem år tidigare än beräknat. Så det är möjligt att förändra saker.

Mycket i världen blir bättre, det är viktigt att komma ihåg. Fler barn än någonsin tidigare går i skolan och allt färre lever i extrem fattigdom världen över. Men samtidigt står vi inför enorma utmaningar i dag.

– Jämställdheten är på väg åt ett annat håll, tyvärr. Vi har många parallella konflikter i världen i dag, och klimatförändringarna som måste tas på allvar. Världens ledare måste enas om att lösa de globala utmaningar där utvecklingen just nu går åt fel håll, säger Sofia.

Norrköping en viktig samarbetspartner

Därför är det viktigt att fler engagerar sig för en hållbar värld. En viktig arbetsuppgift för Sida i kommunikationsarbetet är att nå ut till den breda allmänheten och öka kännedomen om de Globala målen, inte minst genom projektet Globala kommunen. Sida samarbetar med sju kommuner för att på lokal nivå sprida kunskap om den globala utvecklingen. Norrköping var en av de första kommunerna att hoppa på projektet.

– Norrköping är en jätteviktig samarbetspart att nå ut genom för att engagera fler. Det finns många bra och redan etablerade arenor i Norrköping för att lyfta hur staden och invånarna kan vara med och bidra till en hållbar utveckling. Det finns ett starkt engagemang i kommunen och bra förutsättningar för att engagera fler. Många lokala organisationer är med och intresset växer för varje år. Det är jättekul, säger Sofia.

”Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor.

Från www.globalamalen.selänk till annan webbplats