Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Elke Myrhede, Markmiljöspecialist på stadsbyggnadskontoret

Du arbetar med projektet Baltic Urban Lab. Vad är det?
Baltic Urban Lab är ett EU-projekt som fokuserar kring hur man bäst omvandlar industriområden, så kallade ”Brown fields”. Projektet handlar mycket om kommunikation och samarbete med intressenter. Syftet är att få kommuninvånare och befintliga verksamheter delaktiga i processen samt att tillvarata idéer och engagemang för den nya utvecklingen av området. För vår del handlar det också om att skapa förståelse för varför vi måste göra en kostsam markrening och ny kaj, att det möjliggör en utveckling av staden.

Vilken roll har Norrköpings kommun i detta?
Norrköping är en Pilot City. Övriga pilotstäder är Åbo i Finland, Tallin i Estland och Riga i Lettland. Norrköping är den minsta staden i projektet. Alla pilotstäder har ett område som ska utvecklas. Gemensamt för dessa områden är att de inte längre används optimalt, utan att det är områden där det ofta finns gamla industribyggnader och förorenad mark.

Vad innebär det här projektet för vår kommun och arbetet med Inre hamnen?
Vi har utvecklat en visualisering av Inre hamnen där vi kommer att visa föroreningssituationen idag, hur området såg ut förr i tiden och morgondagens Inre hamnen med hållbarhetsperspektiv. Visualiseringsverktyget lanserades den 8 december. Med verktyget är det möjligt för alla att i 3D utforska vad som finns under marken och lära sig mer om Inre hamnen förr och i framtiden. Utöver detta har vi visat upp vår fina stad och vårt arbete med visualisering för våra partners i projektet, andra svenska kommuner och andra intresserade. Projektgruppen i Norrköping har också fått inblick i hur andra stora städer arbetar med utveckling av gamla industriområden, vilka problem de har att tampas med.