Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Fler språk ger smidigare samarbete

Integration, mångfald och medmänsklighet. Det är frågor som Anna Pawlowska brinner för. På Silverringens äldreboende skapar hon förutsättningar för människor att mötas och lättare bli en del av det svenska samhället.

För drygt 30 år sedan flyttade Anna Pawlowska till Sverige, från sitt hemland Polen. Idag är hon chef på Silverringens äldreboende i Navestad.

– I Polen har vi inte äldrevård på samma sätt som här. Det var helt nytt för mig. Och helt fantastiskt. Jag är verkligen stolt över att vi har en sådan väl fungerande äldreomsorg i Sverige, berättar Anna.

När Anna kom till Sverige upplevde hon själv att det var väldigt svårt att komma in i samhället när hon inte kunde språket.

– Idag minns jag väl hur svårt det var att, som nykommen vuxen, lära sig svenska. Det tog sin tid att klara vardagen och det var inte lätt alla gånger, men den erfarenheten har gett mig en förståelse som hjälper mig att bemöta människor idag, berättar Anna.

På Silverringens äldreboende talas en mängd olika språk, både bland de boende och medarbetarna. Bosniska, arabiska, finska, polska och kurdiska, för att nämna några.

Att anställa människor med andra modersmål än svenska har varit ett aktivt mål för Anna. Dels är hon övertygad om att mångfalden berikar och dels brinner hon för att hjälpa nysvenskar in i samhället.

– Det finns så många fantastiska människor som kommer hit från andra länder. Vi behöver dem och deras kompetens. Så självklart ska vi hjälpa dem med språket, berättar Anna och fortsätter:

– Med fler medarbetare som har samma kulturella bakgrund och språk som våra brukare blir det lättare att bemöta dem på bästa sätt. Vi hjälper varandra helt enkelt, då blir vardagen både rolig och mer givande för alla, säger Anna med eftertryck.

Finns det inga utmaningar eller svårigheter?

– Jo, det finns en stor utmaning: tiden. Att ge språkstöd, handleda, förklara och förtydliga tar såklart mer tid, men det är det värt.

Anna Pawlowska

  • Ålder: 60 år.
  • Bor: I ett hus i södra delen av Norrköping.
  • Familj: Gift med Stannis sedan 40 år tillbaka, fyra barn och fem barnbarn.
  • Roligast på jobbet: Att göra andra människor glada. Och att jag har möjlighet att påverka så att äldre kan få bättre livskvalitet.