Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Globala Norrköping växer och växer

Världen blir alltmer globaliserad. I vår kommun möts lokalt och globalt hela tiden, och inte minst i projektet Globala Norrköping.

2011 startade Sida projektet Globala kommunen, där myndigheten tillsammans med kommuner och lokala aktörer lyfter globala utvecklingsfrågor. De första två kommunerna att gå med var Malmö och Karlstad. Året efter, 2012, gick Norrköping med.

Alla kan bidra

Syftet med Globala Norrköping är att öka intresset och engagemanget kring globala frågor i kommunen, och att visa upp all global samverkan som sker. Många skolor och förskolor har internationella utbyten, lokala föreningar samverkar med föreningar i andra länder, och det finns många möjligheter att engagera sig.

– För Sidas del handlar det framför allt om att nå ut med information om hur våra biståndsmedel används och visa på att utvecklingen faktiskt är mer positiv i många områden i världen än vad gemene man tror. Det är förstås fortfarande mycket kvar att göra och det är det vi vill lyfta genom Globala veckorna: att visa på hur vi alla kan bidra till en mer hållbar värld, säger Karin Faxér som är kommunens projektledare för Globala Norrköping.

Växande veckor

Det främsta medlet för Globala Norrköping att nå ut är det stora och ständigt växande evenemanget Globala veckorna, som just avverkats för femte året i rad.

Första året arrangerades ett globalt torg under Kulturnatten, i ett tält i Industrilandskapet. I år var det ett 60-tal arrangemang under två veckor, invigda med en specialskriven låt av de omåttligt populära bröderna Daniel och Emil Norberg. Evenemanget samordnades med både Svenska kyrkans globala veckor och med Studiefrämjandets Framtidsveckan, med kommunen som sammanhållande länk. Dessutom sammanföll det med Norrköpings filmfestival Flimmer, som valde filmer utifrån de Globala målen, och med universitetets klimatfestival.

Två utställningar

Allt under Globala veckorna kopplar på olika sätt till FN:s 17 Globala mål för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa. I år visades bland annat två utställningar kopplade till Globala målen. ”Transforming our world” på Arbetets museum och UNDP:s utställning (United Nations Development Program) om globala mål i förvaltningshuset Rosen. Många av programpunkterna kretsade kring klimat och miljö.

– Allt hänger ihop. Vi måste ha fred, jämställdhet och mångfald, men klimatet är naturligtvis en viktig fråga både när det gäller vårt förhållningssätt och när det gäller att tänka efter vilka konsekvenser ens handlande får, säger Karin.

Viktigt nätverk

Intresset ökar för varje år. De globala veckorna fylls av fler och fler arrangörer och aktiviteter. Ju fler globala kommuner i Sidas nätverk, desto mer samverkan blir det också. Nu är det sju kommuner i projektet och snart ansluter den åttonde, Gävle.

– Vi ses med jämna mellanrum och lär av varandra. Vi lånar varandras utställningar också. Förra året hade vi veckorna gemensamt med Linköping, som är den kommun vi har mest kontakt med. I januari ses vi igen för att planera nästa års aktiviteter, säger Karin.

Men kommunen jobbar med globala frågor även utanför samarbetet med Sida, påpekar hon.

– Vi är till exempel en Fairtrade City och arbetar för att öka den etiska konsumtionen i kommunen. Vi har även många internationella relationer och utbyten, framför allt inom skolan där arbete pågår under hela läsåret med alltifrån fortbildning av lärare till att miljöspanarna i Myggnätet får spanaruppdrag kring de Globala målen.

Uganda

Spännande utbyte med Uganda

Hagagymnasiet har sedan flera år en global profil, och de senaste tre åren har skolan genomfört fältstudier i samarbete med en skola i Uganda. I höstas åkte 13 elever och lärare från Hagagymnasiet till byn Matale utanför Kampala, där de bodde hemma hos lärarfamiljer och följde det dagliga skolarbetet.

Tillsammans med ugandiska elever gjorde de också ett antal kortfilmer om livsvillkor i Uganda. Projektet presenterades i förvaltningshuset Rosen under Globala veckorna.