Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Internationellt besök på Kungsgårdsgymnasiet

Den 9-13 oktober fick Kungsgårdsgymnasiet besök av 28 elever och lärare från Tyskland, Storbritannien, Turkiet och Italien. Besöket gav många insikter, men väckte också mycket funderingar.

Det blev en intensiv vecka med till exempel Luciatåg med elever från De Geergymnasiet Musik, idrottslektioner och besök på Fenomenmagasinet i Linköping samt på Kungsgårds frisör- och stylistutbildning där deltagarna blev både klippta och sminkade.

Veckan avslutades med en “challenge” på Cnema där varje land fick göra en kort stop motion-film om en känd berättelse från sitt eget land. Sveriges film handlade om Pippi Långstrump. Vid elevernas röstning var det Tysklands film om Rapunzel som vann.

Elever och lärare får med sig otroligt mycket från sådana här resor och det var mycket som överraskade.

– De utländska eleverna och lärarna blev mycket häpna över att svenska elever har datorer på skolan, att de får använda sina mobiler i skolan samt att de dessutom tilltalar lärarna med förnamn! De blev också mycket imponerade av svenska skolors skick och utrustning, berättar Per Norberg lärare på Kungsgårdsgymnasiet.

Ett sådant här internationellt utbyte innebär per automatik att alla elever och lärare övar sig i att prata engelska, vilket var mycket nyttigt! Inte minst för de turkiska eleverna som aldrig får prata engelska på sina engelskalektioner utan bara lär sig ord och grammatik.

– Det internationella besöket är inte bara ett kulturellt utbyte, utan ger dessutom Kungsgårdsgymnasiet kontakter med många andra skolor i Europa där lärare kan jobbskugga och där elever kan göra praktik, säger Per.

Linking Business, Enterprise & Entrepreneurial Learning Skills Internationally

Treårigt projekt inom Erasmus som handlar om entreprenörskap, eget företagande och länken mellan skola och arbetsliv. Projektet är ovanligt eftersom det även involverar elever från särskolan, såväl från Norrköping som från de andra länderna.