Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Jobbskuggning i Italien gav många lärdomar

Under ett tvåårigt projekt har undersköterskor på vård- och omsorgskontoret jobbskuggat sina italienska kollegor och de italienska medarbetarna har gjort detsamma här hos oss. Projektet visar att det är stora skillnader mellan äldreomsorgen i Sverige och Italien, men också att det är stora skillnader inom Italien.

Att undersköterskorna kunde få den här möjligheten berodde på ett EU-projekt inom Erasmus+. Projektet har drivits av Norrköpings kommun tillsammans med Linköpings och Kinda kommun samt Lulebo i Luleå. Från regionen Emilia-Romagna i Italien har lokala förvaltningar, kommunala vårdenheter och ett kommunförbund medverkat.

– För vår del var målet med utbytet att förbättra kvaliteten i den service som vänder sig till äldre personer. Men självklart handlar det också om att utbyta erfarenheter och lära sig nya saker, säger Mattias Andersson som är enhetschef på S:t Persgatan 134:2.

Alla som har deltagit i projektet är väldigt nöjda

Deltagarna från Norrköping var främst undersköterskor samt några enhetschefer inom vård och omsorg. Från övriga Sverige och från Italien deltog lärare, koordinatorer, biståndshandläggare och chefer.

– Att jobbskuggat hos varandra på till exempel hemtjänst, hemsjukvård, äldreboenden och boenden för funktionsnedsatta har gett många reflektioner. Det handlar bland annat om hur vi arbetar gentemot enskilda personer som behöver vår hjälp, hur olika yrkesgrupper samarbetar och inte minst hur vi bedriver vår egen verksamhet, förklarar Mattias.

I Italien får anhöriga ta mer ansvar

Lärdomarna har varit många och skapat flera ringar på vattnet.

– Det som är mest utmärkande är att hemtjänsten i Italien inte är lika utbyggd som i Sverige. Där bygger det mer på att du som anhörig tar ett större ansvar och bor tillsammans med eller tar mer hand om din släkting. I Italien tar familjen också större del i och har ett större bestämmande över sin släkting som har hjälp av hemtjänsten eller bor på ett boende, berättar Mattias. Även den fysiska standarden på äldreboenden upplevdes som högre i Sverige. I Italien delar du rum med andra och har kanske bara ett skåp där du kan förvara dina personliga saker. Men antalet enkelrum ökar.

Mer fokus på existentiella frågor i Italien

Även om standarden är högre i Sverige upplevde deltagarna att det var mer fokus på aktiviteter och gruppen i Italien än det kanske kan vara i Sverige. Här betonar vi mer den enskildes självbestämmande. I Italien var det också mer fokus på existentiella frågor. Tanken är att om man mår bra själsligt, går kanske den fysiska smärtan att hantera bättre. En annan utmärkande skillnad var hur naturligt och självklart det var att engagera sig som frivillig eller volontär inom olika verksamheter.

– Skillnaderna mellan Sverige och Italien blev däremot mindre ju längre norrut i Italien vi kom och ju större eller rikare kommunen var, avslutar Mattias.

Michaela Bona och Maria Grazia Cristofoletti från sydtyrolen i norra Italien provar en
av de tandemcyklar som används för brukare på äldreboenden i Norrköping.

Michaela Bona och Maria Grazia Cristofoletti från sydtyrolen i norra Italien provar enav de tandemcyklar som används för brukare på äldreboenden i Norrköping.