Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Nicola Westerberg, distriktschef på Hyresbostäder

Vad är Eurhonet för något?
Eurhonet är ett europeiskt nätverk som består av 36 bostadsbolag från Sverige, Tyskland, Storbritannien, Italien och Frankrike. Bolagen äger och förvaltar totalt 800 000 lägenheter och har 11 000 medarbetare. Tänk hur mycket erfarenhet dessa personer besitter! Nätverket är en plats där representanter från bolagen har möjlighet att utbyta erfarenheter, få inspiration samt hitta ”best practice” inom ett antal olika områden som är en gemensam utmaning för bostadsbolagen, exempelvis hållbar konstruktion, IT, kommunikation, integration samt boende för äldre.

Eurhonet har haft en ”Age awareness day”. Vad var syftet med den dagen?
Age Awareness Day är en internutbildning för bostadsbolagets medarbetare. Medborgare i europeiska länder lever allt längre, och det finns ekonomiska begränsningar i de flesta länderna beträffande sjukvård, äldreboende med mera. Utgångspunkten för utbildningen är hur vi som bostadsbolag kan bidra till att våra äldre hyresgäster har möjligheten att leva ett tryggt, självständigt och värdigt liv hemma. Utbildningen innehåller bland annat information om fallolyckor, demens, vad händer med kroppen när vi åldras samt fysiska barriärer i och omkring hemmet.

Kan du ge några exempel på vad det här programmet har gett?
Var gränsen går för vårt uppdrag är en återkommande intern diskussion på Hyresbostäder. Samarbetet i nätverket ger oss styrka i vårt uppdrag och bekräfta att det vi gör är både affärsmässigt och gör skillnad för våra hyresgäster samt för Norrköping i stort. Utöver detta är Age Awareness-utbildningen någonting som aldrig skulle ha skett utan input från nätverket. Vår kompetens inom området har ökat samt gett oss bra verktyg för att genomföra utbildningen.