Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Norrköpings miljötänk inspirerar i Kenya

Överfulla soptippar, nedskräpade städer och farliga arbetsmiljöer. Att få ordning på avfallshanteringen i den kenyanska provinsen Uasin Gishu är minst sagt knepigt. Med inspiration från Norrköping är Anders Karlsson en av de som försöker.

Sedan ett år tillbaka har Norrköping Vatten och Avfall ett samarbete tillsammans med provinsen Uasin Gishu i Kenya. Projektet löper på tre år och handlar om Uasin Gishus avfallshantering ur en rad olika aspekter.

– Det här är ett område med stora utmaningar. De har en totalt överfull deponi, ett underdimensionerat insamlingssystem och en extremt nedskräpad stadsmiljö, berättar Anders Karlsson, affärsområdeschef på Norrköping Vatten och Avfall.

Projektet, som finansieras av Sida, ska bland annat främja demokratiutveckling och samverkan mellan regioner.

– Jag hade nog den felaktiga bilden av att vi skulle åka dit och utbilda människor. Men det finns liksom inget behov av det. Kunskapsnivån och medvetenheten, om både miljöfrågor och tekniska frågor, är så mycket större än vad jag trodde, berättar Anders.

Istället handlar projektet mer om att ge inspiration, goda exempel och att tillsammans utveckla idéer kring allt från arbetsmiljö till attitydpåverkan.

– Miljö är en global fråga och ju mer vi kan hjälpa till desto bättre. Även om vi inte har någon direkt fysisk nytta av projektet här i Norrköping, så bidrar vi ju till ”a greater good”, säger Anders och fortsätter:

– För mig har det också varit en nyttig erfarenhet på det personliga planet. Man får verkligen ett annat perspektiv på det vi sysslar med till vardags, att vi ibland hetsar upp oss för saker som egentligen inte är något bekymmer.

Uasin Gishu är i många avseenden ett väl utvecklat samhälle, med bekvämligheter som liknar de vi har i Sverige – men det är bara en liten del av befolkningen som får ta del av dem.

– Det är en väldig komplex bild. Fattigdomen finns ju kvar parallellt med allt det moderna. Men mitt i eländet finns också en fantastisk livsglädje som är otroligt inspirerande, avslutar Anders.

Anders Karlsson

  • Ålder: 50 år.
  • Familj: Gift och två barn.
  • Bor: I Svärtinge
  • Roligast på jobbet: Utvecklings- och förbättringsarbete.