Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Sandra Sandborg Johansen, handläggare på kultur- och fritidskontoret

Norrköpings kommun är medlem i något som heter ICORN. Vad är det och vilka åtaganden innebär det?

2014 blev Norrköping medlem i International Cities of Refuge Network (ICORN), som är ett internationellt nätverk av fristäder. Varje medlem i ICORN är en fristad som ger temporärt skydd genom residens för förföljda och hotade författare och konstnärer. Fristadkonstnären får ett tvåårigt stipendium och bostad för att under trygga förhållanden kunna ägna sig åt sitt yrke. Utöver detta erbjuds konstnären möjligheter att delta i det lokala kulturlivet och skapa ett socialt kontaktnät.

Berätta lite om den senaste nätverksträffen du var med på?

I oktober träffades det nationella nätverket bestående av 24 städer i Skellefteå för att under två dagar samtala, utbyta idéer och ta del av nyheter och information som rör fristadsfrågorna. ICORN:s sekretariat och styrelse var på plats, och föreläsningar samt seminarier hölls med fokus på fristadsnätverket i Sverige. Vi diskuterade i olika grupper hur det är att vara fristad, bland annat deltog vi (jag och min kollega Sofia Larsson) i ett forum för att svara på frågor utifrån våra erfarenheter i Norrköping.

Kan du ge exempel på vilka gäster som varit här och vem/vilka som kommer härnäst?

Vi välkomnade Babak Salimizadeh mellan våren 2015-2017 vars konstnärliga inriktning är poet, översättare och teoretiker. Han skriver artiklar och diskuterar frågor om bland annat litteratur, estetik, politik och queerteori utifrån olika perspektiv. Han har framförallt varit aktiv inom universitetet under sin tid som fristadskonstnär, men även fortsatt publicera artiklar på sitt modersmål för nättidskrifter och deltagit i samtal och paneldiskussioner både i Sverige och i internationella sammanhang.