Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Annica Hagström, gatuingenjör på tekniska kontoret

Annica Hagström

Varför har en del entreprenörer GPS:er på sina fordon?

De entreprenörer som har vunnit upphandlingar inom drift- och underhåll av kommunens vägar, gator och parker har försetts med GPS:er. Det finns flera orsaker till detta. Dels är det en del i avtalsuppföljningen och dels är det en kvalitetssäkring. Det är också en försäkran om att alla ytor får sin beskärda del av drift och underhåll.

Hur använder ni informationen ni får in via GPS:erna?

De funktioner som vi har GPS-krav på som uppföljning har en GPS-utrustning med sig i sin maskin/sitt fordon när de utför uppdraget. Informationen lagras sedan i ett dataprogram där vi kan följa hur uppdraget och funktionen har utförts. Vi kan till exempel se vart uppdraget har utförts, vilken typ av funktion som har utförts och vilken hastighet fordonet har framförts i.

Vilka är fördelarna med GPS-uppföljning?

Det finns väldigt många fördelar med GPS-uppföljning. Dels kan vi snabbt få en check på att drift och underhåll på den specifika funktionen pågår eller är slutfört. Vi får enkelt en översyn på att allt är med. GPS:en kan också vara en hjälp för våra entreprenörer.

I vår stad är det väldigt många aktörer som är ute i en mängd uppdrag, som till exempel plogtraktorer som kör åt olika fastighetsägare. Ibland kommer det in klagomål på att plogbilen har kört sönder något och orsakat en del skador samt har kört för fort. Då kan vi använda oss av den information vi har fått in via GPS:erna och kontrollera. Ofta visar det sig att våra entreprenörer inte alls har varit på den platsen eller kört för fort och då kan vi meddela det.

Om det däremot visar sig att en entreprenör orsakat till exempel en skada så reder vid direkt ut vad som har hänt tillsammans med entreprenören. Så att använda GPS:er är en stor trygghet.