Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Flera fördelar med en samordnad varudistribution

Norrköpings kommun gör årligen en mängd inköp av varor som sedan transporteras till kommunens enheter - till exempel skolor, förskolor, dagverksamheter och äldreboenden. Transporterna påverkar både trafiksäkerheten kring enheterna och miljön negativt.

I augusti kommer Norrköpings kommun i samarbete med Alfredsson Transport ABlänk till annan webbplats att starta ett projekt med Samordnad varudistribution. Detta innebär att varuleveranser som dagligen sker till de kommunala enheterna samordnas.

Rent konkret betyder det att vi kommer använda en distributionscentral för alla inkommande leveranser. Våra leverantörer kör då sina varor till distributionscentralen istället för att köra dem direkt till de enheter som beställt varorna. På distributionscentralen samlas varorna och lastas om till Alfredsson Transport AB som kör ut dem enligt fasta rutter på fasta dagar till kommunens enheter.

Införandet av Samordnad varudistribution ger en mängd fördelar, bland annat:

  • En förbättrad miljö tack vare minskat antal leveranser till beställande enheter, då vi fyller fordonen bättre och minskar antalet körda kilometer.
  • Hårdare miljökrav på fordon och bränslen.
  • Planerade leveranser enligt optimerade slingor.
  • Ökad trafiksäkerhet i och med färre leveranser.
  • Leverantörerna levererar sina varor till en adress (distributionscentral) istället för till beställande enhet.
  • Större möjligheter för lokala producenter att lämna anbud på livsmedelsupphandlingar.