Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Kristoffer Levin, enhetschef på vård- och omsorgskontoret

Du och en kollega har startat en podd. Vad heter den och vad handlar den om?

Podden heter ”Vård och omsorgspodden”. I podcasten dyker vi ner i olika ämnen som berör medarbetare på vård- och omsorgskontoret genom att göra intervjuer med olika personer som arbetar där. Ämnen som diskuteras är arbetsmiljö, personalfrågor, kommunikation, vårt kontaktcenter samt myndighet och handläggningsprocessen för beslut om insatser.

Varför ville ni göra en podd?

Jag och en kollega, Robin Bodin startade podcasten som ett intressant och nytt kommunikationsmedel för vård- och omsorgskontoret att nå ut till alla sina medarbetare. Vi vill ge alla fantastiska medarbetare som arbetar inom vård och omsorg ännu mer kunskap i områden som berör dem i arbetet.

Var kan man hitta och när lanseras podden?

Podcastens första avsnitt lanserades på intranätet den 9 april 2018. På intranätet, i anslutning till podden, finns tillhörande frågematerial som är tänkt att användas i utbildnings- och diskussionssyfte på exempelvis arbetsplatsträffar.