Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Norrköping är en av landets mest digitala kommuner

I början på mars visade ett nytt digitaliseringsindex framtaget av företaget Cloud Republic att Norrköping är en av landets mest digitaliserade kommuner.

Kreativ digital kommunikation, aktivitet på sociala medier och bra synlighet på Google, har placerat Norrköping på kommunlistans topp tre jämte Stockholm och Göteborg.

För att nå ut till många målgrupper i dag krävs digital kommunikation. Som offentlig organisation måste Norrköpings kommun nå ut till alla kommuninvånare, så arbetet med digitalisering är prioriterat liksom användarvänligheten på kommunens webbplatser.

I april tillträdde Johan Högne tjänsten som digitaliseringsdirektör i Norrköpings kommun. Han ser att digitaliseringen skapar större utrymme för kommunen att fokusera på kärnverksamheterna.

– Jag brukar säga att digitalisering gör det möjligt att gå från den kalla handen till den varma, det vill säga att gå från ett kallt tangentbord till ett varmt omhändertagande. Som kommun är ju omhändertagandet otroligt viktigt.

Vilka krav medför digitaliseringsprocessen på kommunen?

– För att göra omställningen så bra och smidig som möjligt är en grundläggande IT-funktion som alla litar på väldigt viktig. Det är mitt ansvar, och att se till att den digitala utvecklingen går åt rätt håll.

Intensivt arbete med e-tjänster

En av de större utmaningarna som kommunen arbetar intensivt med är e-tjänsterna, det vill säga digitalisering av blanketter och uppgiftsinlämning som behöver tas in från privatpersoner och företag.

En sådan e-tjänst är Serverat, som drivs av flera kommuner tillsammans med Tillväxtverket, Bolagsverket och SKL (Sveriges kommuner och landsting). Serverat är till för företag inom krog- och besöksnäringen som måste ansöka om diverse tillstånd för sin verksamhet. Serverat ska hjälpa dem att göra det enklare att starta och driva sitt företag – samtidigt som även kommunernas arbete effektiviseras.

– Det finns många fördelar med Serverat, förklarar Maria Pihlajärvi, avdelningschef för livsmedel på bygg- och miljökontoret. Företagarna kan använda tjänsten och fylla i sina uppgifter när som helst på dygnet. Handlingar kan bifogas digitalt och handläggningen går mycket fortare. När företagare exempelvis fyllt i en fullständig e-tjänst för livsmedelsregistrering kan de sätta igång verksamheten med detsamma. Förut, när en blankett skulle skickas in, var väntetiden tio arbetsdagar.

Vilka har utmaningarna med Serverat varit?

– Att samköra e-tjänsterna nationellt så att samma e-tjänst finns överallt där företagarna har sina verksamheter. Sedan har vidareutvecklingen av tjänsterna och att bredda dem till flera branscher varit ett utmanande arbete, liksom kopplingen mellan e-tjänsten och kommunens interna ärendehanteringssystem.

Utvecklingen av e-tjänsten kommer att fortsätta. Maria lyfter fram den stora fördelen som Norrköping haft i att verksamheterna samarbetat och medarbetarna varit med på tåget. Därtill har skickliga it-tekniker och inspektörer funnits med i processen.

E-hälsa

En annan sida av kommunens digitala utveckling är arbetet med e-hälsa. Lina Fahlén är systemchef på vård- och omsorgskontoret och arbetar med e-hälsa. Hon beskriver det som en möjlighet för kommunen att klara framtidens utmaningar som kommer i och med den föränderliga demografin där befolkningen blir allt äldre.

– E-hälsa innebär att vi höjer kvaliteten för våra äldre, samtidigt som medarbetarnas arbetssätt och metoder också förbättras genom att fokusera på det mänskliga mötet.

Utmaningen har varit att förändra invanda arbetssätt och kulturer, menar Lina. Som att våga testa den nya tekniken och till slut se den som ett självklart inslag i det dagliga arbetet. Avtal med leverantörer och att se verksamhetens behov som en helhet gällande samverkan mellan olika funktioner, har också inneburit en del tankeverksamhet.

– Ibland begränsas vi av lagstiftningen som inte alltid hänger med teknikutvecklingen, konstaterar Lina, som ändå är vid gott mod att e-hälsan kommer att förbättra kvaliteten på kommunens tjänster. Hon avslutar med en uppmaning till oss medarbetare:

– Hjälp oss som jobbar med e-hälsa att tänka utanför boxen! Hur kan vi använda teknik på nya sätt och vilka tekniska lösningar skulle hjälpa oss och de som är i behov av våra tjänster? Våga komma med förslag – era idéer är jätteviktiga.