Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Robotarna är här!

Nu har Norrköpings kommun börjat resan mot den robotiserade framtiden. Målet är att robotarna ska skapa utrymme för mer mänsklig samvaro.

Robotiseringen av samhället är ett hett diskussionsämne. Inom industrin är automatiseringen långt gången, med följden att effektivitet, säkerhet och arbetsmiljö förbättras men också att arbetstillfällen försvinner.

I de kommunala verksamheterna har det inte gått lika långt, men flera kommuner är på gång. Först ut var Trelleborgs kommun, som prisats för sitt visionära arbete.

Nytt pilotprojekt

Nu testar även Norrköpings kommun att låta robotar sköta sysslor som tidigare hanterats av människor. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret har kommit längst. I ett pilotprojekt, initierat av kommunens IT-avdelning, ska handläggningen av sjukersättning och föräldrapenning skötas av robotar som samlar den information som behövs och därefter lägger förslag på beslut. Socialsekreterarnas roll blir att ta själva beslutet.

– Administrationen för socialsekreterarna har ökat stadigt. Nu vill vi frigöra tid så att de kan ägna sig åt mer mellanmänskliga möten, det vill säga det de är utbildade för, säger Hanna Geronson, enhetschef på arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret.

Fast i det tekniska

Vård- och omsorgskontoret har börjat titta på en robotisering av sin debitering. Än så länge är det en väldigt liten del av processen som testas.

– Vi är fortfarande fast i det tekniska. Vi måste inse vad en digital medarbetare kan göra – den tänker ju inte som en person – och se över hur vi har byggt systemen så att den får rätt information, säger Lina Fahlén, verksamhetschef.

Mer kvalitet för medarbetarna

Det handlar inte om en fysisk robot som sitter bakom skrivbordet och hanterar ärenden. Den kommunala roboten är en algoritm i datorn.

I Trelleborg finns inte längre några socialsekreterare som handlägger ekonomiskt bistånd. Så långt tänker inte Norrköpings kommun gå – Andra kommuner har använt det här för att kunna skala bort personal. Vi har det bara för att kunna öka klientkontakterna. Inget annat, säger Hanna.

Lina håller med.

– Vi ska titta på vad som underlättar i medarbetarnas vardag, så att de kan ägna sig åt andra, kvalitativa arbetsuppgifter, säger hon.

Robotiseringen en het potatis

Tekniken måste förstås fungera, men den största utmaningen är att få med alla medarbetare på båten.

– Det är en utmaning att vända tankesättet hos alla. Att inte vara rädda utan att se att det är en vinst för både medarbetare och organisation, men framför allt för kommuninvånarna, säger Hanna.

– Robotiseringen är en het potatis som det skrivs mycket om i tidningarna. Då är det klart att man kan bli rädd och tänka ”vad innebär det här för mig i mitt arbete”? Det är jätteviktigt att tydliggöra syftet med ett införande, säger Lina.

Hög rättssäkerhet

På arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret har medarbetarna varit positiva.

– De är jätteglada för den här avlastningen, som gör att de kan lägga mer tid på att möta kommuninvånarna, säger Hanna.

Men är det rättssäkert att släppa så här mycket till robotar?

– Jag tror att det här kan stärka rättssäkerheten. Roboten sköter det fyrkantiga inhämtandet av siffror och socialsekreterarna kan lägga tonvikten på det mjuka, individuella. Målet är att kunna ägna sig åt mer socialt arbete.

– Det är där vi har spetskompetens och kan hjälpa människor. Det är när man jobbar med personer i relation som man kan få till förändring. Det är det vi vill åt, säger Hanna.