Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Tre kontor blir ett gemensamt kontor

Norrköping befinner sig i en starkt utvecklande fas och är en av de svenska kommuner som växer snabbast. Höghastighetsjärnvägen Ostlänken innebär både att Norrköping får en central roll i ett av Sveriges största byggprojekt någonsin och att vi ökar vår egen expansionstakt rejält. Just nu planeras det för ett nytt resecentrum och för 15 000 bostäder i attraktiva boendemiljöer. Det här skapar både möjligheter och utmaningar för oss.

Som ett led i att förbättra verksamheten har bygg- och miljökontoret, stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret tillsammans med Norrköping Vatten och Avfall AB gemensamt drivit SESAM-projektet för att bli mer samordnade och effektiva.

SESAM-projektet slutar den 31 december 2018 och en sammanslagning av de tre kontoren blir en naturlig fortsättning för att bättre kunna möta omvärldens krav och uppnå kommunens mål.

Det nya gemensamma kontoret för bygg- och miljökontoret, stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret startar 1 januari 2019.