Jobba med oss
i Norrköpings kommun

”Handlingsplanen öppnar upp”

Personer med funktionsnedsättning är extra utsatta för begränsande normer. Tove Hammarbäck och hennes kollegor har nu sett till att Norrköping har Östergötlands första HBTQ-certifierade boende.

”Har du dansat med någon tjej då?” En vanlig, enkel fråga som avslöjar hur djupt normen sitter. På boendet på Ljuragatan ställs den numera på ett annat sätt.

– Nu frågar vi snarare ”har du dansat med någon?”, säger Tove Hammarbäck.

”De ses som sin diagnos och inte människor. Och tills nyligen fanns inte sex- och samlevnadsundervisning i särskolan.”

Hon och hela personalstyrkan har genomgått en utbildning hos RFSL i Stockholm, där de arbetat med normer och normkritik. Därefter har en styrgrupp, där Tove ingår, arbetat fram en handlingsplan som godkänts – certifierats – av RFSL. Sedan ett år följer de handlingsplanen.

– Vi ser hur den öppnar upp, både brukarna och personalen. Det är ett mer öppet klimat, säger Tove.

Mer medvetenhet

Förändringarna handlar både om konkreta åtgärder, som könsneutrala bilder vid bildstöd, och en allmänt mer medveten attityd.

– Brukarna tycker att det är spännande! Sen har ingen ännu trätt fram och velat prata om sexualitet eller kärleksrelationer. Och vi gör ju inte det här för att jaga fatt på HBTQ-personer, utan bara för att visa att två killar kan vara kära i varandra och två tjejer kan vara kära i varandra. Och att det är okej att inte vara kär också, säger Tove.

Många har fallit mellan stolarna

Tove har ett personligt engagemang, men hon påpekar att mångfaldstanken ingår i värdegrunden för alla som arbetar i Norrköpings kommun.

– När vi jobbar med brukarna ska vi ta bort våra egna värderingar, även om vi privat tycker annorlunda. Det ingår i jobbet, säger Tove.

Tove Hammarbäck ser hur den nya handlingsplanen öppnar upp för både brukare och personal.