Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Nelson handleder servicetraineer på Nodra

Som servicetrainee på Nodra får människor med utländsk bakgrund som av olika anledningar inte har kommit in i arbetslivet en sluss in på arbetsmarknaden.

Nodra samarbetar tillsammans med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret (AVK) i projektet med servicetrainees. Nelson Cartmona Santis är handledare och undersöker vilka av enheterna på Nodra som skulle kunna ta emot en servicetrainee. Tillsammans med respektive chef tas en profil fram och skickas till AVK som tar fram ett antal personer som kan tänkas matchas gentemot profilen.

Därefter börjar rekryteringsprocessen. Nelson träffar personerna för en första intervju. Efter urval blir det en andra intervju, då tillsammans med någon av cheferna. Sedan fattas beslutet om vilka som ska få erbjudande att bli servicetraineer på Nodra.

Viktigt med introduktion

I november förra året började sex personer på olika ställen i verksamheten. De två första veckorna höll Nelson en introduktion där han gick igenom den svenska arbetskulturen och olika förhållningsregler. Under introduktionen gjordes även en del samarbetsövningar för att alla skulle lära känna varandra. Efter introduktionen började deltagarna som traineer ute i verksamheterna.

- Alla deltagare har anpassat sig väldigt bra till vårt arbetsklimat. De lärde sig omgående att läsa av sina kollegor, som när det är läge att störa i en konversation till exempel. Hur de kunnat gå fram till ett sällskap som har suttit och fikat och hoppat in i diskussionen. Det är häftigt att se, säger Nelson Cartmona Santis.

Varje vecka är det fredagsmöte och till varje möte ska alla servicetraineer ta med sig fem nya ord som de har lärt sig under veckan. På så sätt lär de sig fackspråket ganska snabbt.

- Redan från början var det ett otroligt positivt gensvar från hela bolaget. Det är också en förutsättning för att projektet ska kunna genomföras. Nu när det pågått i ett par månader så har vi sagt att vi kommer att fortsätta med det permanent.

Fler chefer intresserade

I våras meddelade flera chefer att de också skulle vilja ha servicetraineer i sina verksamheter. Nelson tog direkt kontakt med AVK som kunde plocka fram flera kandidater.

- Samarbetet med Arbetsmarknad- och vuxenutbildningskontoret har fungerat jättebra. Varje gång vi har haft kontakt har de direkt kunnat hjälpa till med att plocka fram potentiella kandidater, säger Nelson.

Under tiden som de är servicetraineer får deltagarna studera på 25 procent. Det kan vara SFI eller andra studier på universitetet. Löpande under året söker servicetraineerna andra jobb och går på intervjuer. Flera av dem har varit med i andra rekryteringsprocesser. Det innebär att alla kanske inte är kvar hela praktikperioden, utan kan snabbt börja på ett nytt jobb.

- Det är spännande. Om de får en tjänst någon annanstans så slutar de som servicetraineer hos oss. De är alltid välkomna att söka de tjänster som vi kommer ut med på vår hemsida eller i annonser, avslutar Nelson Cartmona Santis.