Jobba med oss
i Norrköpings kommun

”Olikheter berikar vår vardag”

Som förskollärare på Trombonens förskola i Klockaretorpet arbetar. Emma Karlsson med mångfald i vardagen. När barnen lär av varandra och ”stjärnögon tänds”, då trivs hon som allra bäst med jobbet.

Emma Karlsson tog examen från lärarprogrammet på Campus Norrköping i januari 2005. Första året efter examen arbetade hon på Spinettens förskola, som ligger i Klockaretorpet – precis som Trombonens förskola där Emma nu är anställd. – Jag har alltid trivts bra i Klockaretorpet. Den mångfald som erbjuds här är berikande.

"Alltid varit lite stolta"

Trombonen-anda

Trombonens förskola öppnades 1985. För fem år sedan genomgick förskolan en renovering och i dagsläget går cirka 40 barn på Trombonen. – Vår vision på förskolorna och skolorna i Klockaretorpet är: ”Alla är lika viktiga”. Det är grunden i allt vårt arbete. Hos oss finns bara barn och vi särskiljer dem inte beroende på kulturell bakgrund och andra olikheter. Olikheter är främjande och berikar vår vardag, vårt arbete och vårt lärande. Pedagogerna på Trombonen har lång erfarenhet och utbildning i arbetet med mångfald.

– Vi på Trombonen har alltid varit lite stolta över vår ”Trombonen-anda”, säger hon. Folk trivs ofta hos oss. Både personal, barn och föräldrar. Vi har låg personalomsättning, ett gott samarbete i huset, har högt i tak och nära till skoj och skratt.

Utbyte med Italien

Tillsammans med övriga förskolor och skolan i Klockaretorpet deltar Trombonen i ett treårigt projekt inom Erasmus+, EU:s program för samarbete inom utbildning, ungdom och idrott. Emma berättar att hon var i Italien i våras tillsammans med några andra pedagoger och fick lära sig mer om Reggio Emilia-pedagogiken, som utgår från projektarbeten.

Förra årets barngrupp på Raketen var väldigt intresserad av människors kommunikation. Barnen berättade då för pedagogerna om en gestalt som heter ”Sommarskuggan”, från Barnkanalen, och något som kallas för bokstavsgåtan där man ska sätta ihop bokstäver till ord och ledtrådar.

– Det där var vi ju tvungna att haka på. Vi gick ”all-in” med vårt Sommarskuggeprojekt och bokstavsjakter som resulterade i intressanta frågeställningar som var bokstäver kommer ifrån, vem som har uppfunnit dem och vad de ser ut som.

Barnen får söka egna svar

Med projektarbetet som arbetssätt måste pedagogerna visa tillit till barngruppen, då det inte står klart var projektet kommer att landa. Emma beskriver det som ”hjärtat i Trombonens arbete”. Pedagogerna arbetar medforskande, vilket innebär att de sällan kommer med färdiga svar och fakta till barnen. Målet är att barnen ska bli reflekterande individer som förstår att mångfald, olikheter och olika hypoteser och svar berikar oss, berättar Emma och fortsätter:

– Vi vill att barnen ska lära sig att deras tankar och åsikter är viktiga, och på så vis bygga självkänsla och lära barnen att de kan lära!

Just detta var också syftet då Reggio Emilia-pedagogiken startades i Italien, som en motståndsrörelse efter andra världskriget att ”vaccinera” barn mot intolerans och istället lära sig värdet av olikheter.

Emma berättar om ett tillfälle, som väl belyser vad arbetet med mångfald och tolerans handlar om. Det var när de på avdelningen Raketen hade en diskussion om olika syn på ordens uppkomst och att alla inte måste tro likadant. För vad är egentligen rätt? Utifrån vems sanning? Barnen hade många teorier, allt från evolutionen och grottgubbar till Gud och Jesus, och däremellan anatomi och demokrati. Tänk att vuxna inte kan hantera att andra tycker olika och att det därför blir krig! Till slut sammanfattade en flicka på 6 år hela den komplicerade diskussionen på ett kärnfullt sätt:

– Man får tro på vilka Jesusar, drottningar och vetenskapare man vill. Tänk om jag skulle döda dig bara för att jag älskar pannkaka och du älskar hamburgare, så vill man inte ha det!