Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Kontaktcenter har öppnat

I början av sommaren slog ett efterlängtat kontaktcenter upp portarna och själva invigningen var välbesökt.

Den första besökaren fick äran att klippa bandet och det bjöds på glass och alkoholfri cider. Syftet med ett kontaktcenter är främst att göra livet lite enklare för kommunens invånare, företagare och besökare.

Man kan se det som att kontaktcenter är kommunens ansikte utåt, ”entrén” in till kommunen. Förutom att underlätta för alla som kontaktar kommunen, stöttar kontaktcenter även medarbetare i Norrköpings kommun, genom till exempel att:

  • specialisterna avlastas så de kan jobba effektivare
  • insamlad fakta och statistik från det som kommuninvånaren och företagaren frågar efter används för att skapa smarta processer
  • kontaktcenter säkerställer möjligheten till god kvalitet och bra upplevelse i kontakt med kommunen och runt våra tjänster när vi i allt högre grad inför digitaliserade tjänster
  • kontaktcenter är en förutsättning för att vi tillsammans ska nå de övergripande målen, bland annat återkoppling inom 24 timmar på vardagar.