Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Mångfald på arbetsplatsen - krävande i början, men värt det i längden

Studier visar att verksamheter som satsar på mångfald får utdelning såväl resultatmässigt, i medarbetarundersökningar som i sin attraktivitet som arbetsplats. För att nå dit behöver verksamheten förstå vilka psykologiska processer som uppstår i en grupp med hög mångfald.

När en grupp förändras eller bildas, hamnar medlemmarna i ett psykologiskt tillstånd som brukar kallas för rollsöknings-fasen. Här bestäms vilka roller gruppens deltagare ska ha (både formella och informella), samt vilka sociala regler som ska gälla i gruppen. Många gånger sker den här processen nästan helt undermedvetet. Det är en ansträngande period för de flesta grupper, men också avgörande för gruppens framgång.

I grupper med hög mångfald är den här fasen ofta mer krävande och tar längre tid, visar forskning. Men om gruppen lyckas ta sig igenom rollsökningsfasen på ett bra sätt presterar den oftast bättre än grupper med låg mångfald. Särskilt med uppgifter som kräver kreativitet, förnyelse och flexibilitet. Ett vanligt hinder för grupper med hög mångfald är att medlemmarna mår dåligt över att de känner sig avvikande.

Då går de positiva effekterna av mångfald förlorade. Lösningen finns delvis i att försöka hitta andra likheter inom gruppen, som exempelvis uppväxt (storstad eller landsbygd), familjesituation, utbildning, fritidsintressen och personlighet. Den andra delen av lösningen är att ta sig tid att arbeta tillsammans.

Forskning visar att ju mer kontakt mellan olika kulturer desto mer anpassar man sig efter varandra och ser fördelar i varandras olikheter. Det är först då alla de nämnda fördelarna med mångfald i arbetsgruppen visar sig. Arbetsgrupper med hög mångfald går att likna med motion: ansträngande i början, men värt det i längden – förutsatt att man gör det ordentligt.

/John Eloff, psykolog på Previa