Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Mångfaldens arbetsplats

Uppmuntran till mångfald är både ett viktigt åtagande och en stor möjlighet för Norrköpings kommun.

En kommun har allt att vinna på ett aktivt mångfaldsarbete. Att vi nyttjar medarbetarnas olikheter och respekterar varandra för den man är helt enkelt smart - och en förutsättning för att vi ska klara våra uppdrag. Jag förundras ofta över den breda palett av kunskaper, bakgrunder, åldrar och framtidsdrömmar som ryms inom vår verksamhet. Det är fantastiskt.

Vårt uppdrag är viktig. Vi ansvarar för service till medborgarna i alla skeden av deras liv. Från de första stapplande stegen i förskolan till den hjälpande handen i äldreomsorgen.

Att vi är för mångfald och alla människors lika värde är ingen förhandlingsbar åsikt som man kan dela – eller avstå från att dela. Det är ett beslutat förhållningssätt som vilar på tunga ställningstaganden såsom FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, svensk grundlag, diskrimineringslagstiftningen och så vidare.

Vi har ett uppdrag som kommun och som arbetsgivare att ge förutsättningar för var och en att få bli respekterad för den man är. Det uppdraget speglas i vår värdegrund som vilar på respekt, delaktighet och trovärdighet. Detta är inga tomma ord eller valbart förhållningssätt utan en syn på människan som ska omfatta alla verksamheter i Norrköpings kommun.

Att påvisa mångfaldens positiva effekter är en stor möjlighet som vi ska ta vara på. Det kan ibland vara en utmaning i början, men att arbeta inkluderande och målinriktat med mångfald ger mångdubbelt tillbaka. Det är vad det här numret av Strömvirveln handlar om. Trevlig läsning!