Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Mångfaldskommunikation – från ord till verkstad

I Norrköpings kommun genomsyras all verksamhet av den fastslagna värdegrunden, där ordet ”respekt, delaktighet och trovärdighet” är centrala. Norrköping är också en plats som genom historien har välkomnat mångfalden och människors olikheter.

Alla ska ha rätt till ett gott bemötande och ett klimat där olikheter är välkomna. Inte minst är kommunikationen central för att uppnå en verksamhet där alla känner sig inkluderade och trivs.

”Inom välfärdssektorn har vi verkligen förutsättningar för att arbeta långsiktigt med mångfald och skapa förutsättningar för ett klimat där alla känner sig välkomna.” - Louise Flygt, kommunikationsdirektör

– Inom välfärdssektorn har vi verkligen förutsättningar för att arbeta långsiktigt med mångfald och skapa förutsättningar för ett klimat där alla känner sig välkomna, säger kommunikationsdirektör Louise Flygt.

Inom kommunen finns många medarbetare som gärna vill tänka om och tänka nytt och vidga genusperspektivet i både kommunikation och aktiviteter.

"Vi lyfter gärna fram människor olika egenskaper"

– I kommunens kommunikation arbetar vi aktivt för att spegla mångfalden, framhäva individen och de unika egenskaper som var och en har. Ett exempel är att vi i bilder undviker att förstärka könsroller och förutfattade meningar. Vi vill istället använda vårt bildspråk för att lyfta människors olikheter. Vi lyfter gärna fram människors olika egenskaper i våra olika kanaler som till exempel letscreate.norrkoping.se och #iNorrköping. Vi värderar människor lika, och ser att vi i kommunen kan göra mycket för att lyfta fram och förstärka mångfalden och vara goda förebilder, säger Louise Flygt.

Kvinnliga förebilder viktiga

I kommunens enskilda verksamheter är mångfaldsarbetet både en möjlighet och en utmaning. På Ebersteinska gymnasiet jobbar man målmedvetet för att få fler kvinnliga sökande till de tekniska och praktiska programmen.

– När vi är ute och representerar vår skola och våra utbildningar jobbar vi hårt för att använda oss av kvinnliga förebilder inom de olika yrkena, säger rektorerna Kriztina Lövgren, Åsa Stenmark och Jörgen Strömberg.

Varje år ordnas en yrkesmässa på Bråvalla för årskurs 8, och där har medarbetarna konstaterat att det är tjejer som är modigast när det gäller att våga prova på att svetsa och köra grävmaskin.

– Vi kan se att det har skett en liten ökning i söktrycket hos tjejer, vilket vi tror har med mässan att göra. När rektorerna försökte starta tjejgrupper på skolan var intresset dock inte lika starkt, vilket de ser som ett gott betyg.

– Tjejerna förstod inte vitsen. De har känt sig trygga ändå. De behandlas som vilka elever som helst, helt i linje med vår likabehandlingsplan.

Lika men också olika

Viktigt är att tänka till vad likabehandling står för. Marco Helles, erfaren utbildare och föreläsare om mångfald, inkludering och mänskliga rättigheter, påpekar att vi lätt hamnar i att prata om mångfald utifrån de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Men inom varje grupp finns så klart stora olikheter, där alla ska kunna blomma ut och vara sig själva. Att ingen ska diskrimineras och att alla ska ha samma möjligheter är självklart. Men det betyder inte att alla ska behandlas lika.

– Någon är lång och någon är kort. Då kanske en kort person kan behöva en pall, och det är inte orättvist mot den som är lång, utan ett sätt att ge båda möjligheten att se över staketet. Om vi anlägger ett mångfaldsperspektiv erkänner vi människors olikheter, säger Marco.

Hur gör vi för att värdegrunden inte bara ska bli ord?

– Vi behöver ha ett tryggt och säkert system, men också att människor agerar utifrån en inre övertygelse. Och ibland behöver man träna sig i det, för att det ska bli något som vi gör och som känns i kroppen.

Mångfald ger bättre service

I Vinna-vinna-projektet arbetar Norrköpings kommun tillsammans med en rad andra kommuner för att förstärka medarbetarnas medvetenhet om mångfald och mänskliga rättigheter. Ett viktigt arbete, tycker Marco Helles.

– Om vi har en gemensam värdegrund växer vi och gör ett bättre jobb och den kommunala servicen blir bättre. Mångfald är en tillgång om vi låter den komma fram. Vinna-vinna handlar om att alla vinner om vi har en tillåtande, inspirerande och öppen kultur.