Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Pontus Karlbom - enhetschef Vägledningscentrum

Har ni en stor bredd bland de personer som besöker er?

– De som besöker oss på Vägledningscentrum är av olika anledningar intresserade av studier. Orsakerna till det kan variera från att de tröttnat på sitt jobb, eller har en utländsk akademisk utbildning som de vill validera till att sakna gymnasieutbildning. Det innebär att vi varje dag möter kvinnor och män, ungdomar och äldre, nyanlända liksom personer som är födda i Sverige. Det är väldigt stor bredd bland de personer som besöker Vägledningscentrum.

Hur tänker och arbetar ni kring mångfald?

– Vi tänker framför allt utifrån våra besökares behov och erfarenheter, och försöker beakta det i vårt rekryteringsarbete. Vi har också satt upp inkluderande spelregler på vår arbetsplats – vi kallar dem Vildmarksavtalet – som togs fram i arbetsgruppen för Arbetsmarknadsenheten och Vägledningscentrum. Eftersom vi arbetar med arbetsmarknadsfrågor är också mångfald i tidigare arbetslivserfarenheter en viktig faktor bland våra medarbetare.

Finns det något område som ni kan bli bättre på för ökad mångfald?

– Vi behöver helt klart arbeta mer med riktade insatser kring marknadsföring av våra yrkesutbildningar. Sett till statistiken framträder ett ganska tydligt könsstereotypt mönster: kvinnor dominerar på vår vård- och omsorgsutbildning och inom barn och fritid, medan männen dominerar inom utbildningar mot byggsektor och yrkesförare. I tider där kompetensbehovet är stort och många av våra utbildningar är inom bristyrken, behöver vi arbeta för att få fler att tänka i nya banor.