Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Samhällsbyggnadskontoret – ny organisation från 1 januari 2019

Verksamheter inom bygg- och miljökontoret, stadsbyggnadskontoret och tekniska kontoret kommer att slås samman till ett kontor, samhällsbyggnadskontoret.

Den nya organisationen har arbetats fram i ett projekt där de tre kontoren har medverkat i styrgrupp och projektgrupp. En viktig del har varit att involvera alla medarbetare i projektet, som har arbetat utifrån ledorden Delaktighet, Engagemang och Transparens. Medarbetarna har visat stort intresse och försett projektgruppen med omfattande idéer och synpunkter.

"Medarbetarnas delaktighet har varit avgörande"

– Medarbetarnas delaktighet har varit avgörande för att forma en ny organisation. Det är glädjande att det har varit ett så stort engagemang och det behövs även framöver, säger Hans Revenhorn, nuvarande stadsbyggnadsdirektör, som kommer att bli chef för det nya kontoret.

Ställföreträdande chef blir Anna Amrén, nuvarande chef på bygg- och miljökontoret. Samhällsbyggnadskontoret kommer att arbeta på uppdrag av byggnads- och miljöskyddsnämnden, stadsplaneringsnämnden och tekniska nämnden. Det nya kontoret kommer att bestå av åtta avdelningar med totalt 24 enheter. Sammanlagt kommer cirka 400 personer arbeta på samhällsbyggnadskontoret.

"Med ett gemensamt kontor kan vi bli ännu bättre"

– Norrköping växer och står inför stora utmaningar och möjligheter, med fler bostäder som ska byggas och stora utvecklingsprojekt som Ostlänken, Resecentrum, Butängen och Inre hamnen. Samtidigt ska vi sköta om vår kommun som expanderar, med fler människor som använder våra gator, parker och åker spårvagn. Med ett gemensamt kontor kan vi bli ännu bättre på att uppnå en samordnad och effektiv samhällsbyggnadsprocess, säger kommundirektör Martin Andreae.

Du kan läsa mer om den nya organisationen på intranätet.