Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Samverkansprojektet Idrottstorget

I slutet av maj invigdes Klockaretorpets nya mötesplats i centrum, Idrottstorget. Torget rymmer ett utegym, offentlig konst samt en ny rastgård för hundar. Idrottstorget är resultatet av ett samverkansprojekt mellan Hyresbostäder, Norrevo Fastigheter samt kultur- och fritidskontoret och tekniska kontoret.

Under hösten 2016 var det mycket oroligt i Klockaretorpets centrum. Vandalisering, droghandel och bilbränder gjorde att bosatta, besökare och de som arbetar i området upplevde miljön som otrygg.

- Norrevo Fastigheter och Hyresbostäder beslutade sig för att träffas för att undersöka vad vi tillsammans kunde göra för att skapa ett tryggare och trevligare centrum, berättar Anneli Gehlin, som är förvaltningssamordnare på Norrevo.

Kultur- och fritidskontoret, Norrköpings Konstmuseum och tekniska kontoret tillfrågades om de ville delta i vad som blev ett samverkansprojekt. Samtliga inblandade aktörer var av uppfattningen att de hade större möjlighet att göra något bra tillsammans, än var och en för sig.

- År 2016 startade ”bums-åtgärder”, sådant som Norrevo och Hyresbostäder omgående kunde börja med för att öka tryggheten och säkerheten i området, säger Anneli Gehlin. Så föddes det mer långsiktiga projektet Idrottstorget och 2017 inleddes arbetet med arkitekt och projektering. Under sommaren och hösten genomfördes upphandlingen och utförandet.

Inte alla glada över projektet

För att skapa ett mer inbjudande centrum behövde en del oönskad verksamhet som skapade otrygghet i området försvinna, och det var också ett delsyfte med projektet.

- Det har inte uppskattats av alla, vilket visat sig genom skadegörelse på utegymmet och konstverket samt miljön runt omkring. Vi i samverkansprojektet är dock överens om att Idrottstorget ska finnas kvar och arbetar vidare för ett tryggare Klockaretorpet, avslutar Anneli Gehlin.

På ”Gröna dagen”, den 26 maj 2018, invigdes Idrottstorget av kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S), ordförande i tekniska nämnden Karin Jonsson (C), Norrevo Fastigheters vd Micael Antamo och Norrköpings Konstmuseums museichef Helena Persson. Vid invigningen avtäcktes konstverket ”Olika leka bäst”, skapat av Kent Karlsson och gemensamt finansierat av aktörerna.

Let's create-anda

Samverkansprojektet är ett sätt att arbeta över kontors- och bolagsgränserna i Let´s create-anda. Tillsammans ville aktörerna göra om ett område som uppfattats som otryggt och slitet till en inbjudande, öppen och säker plats.

Boende i området, men också övriga Norrköpingsbor, näringslivet och personal inom kommunen och kommunkoncernen, uppmuntrades till att vara med och delta och fylla Klockaretorpet centrum med ny mening, nyfikenhet och stolthet.