Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Sofia Larsson - integrationsbibliotekarie, Norrköpings stadsbibliotek

Hur arbetar ni på stadsbiblioteket för ökad mångfald?

– Biblioteken är öppna för alla, har generösa öppettider och de flesta tjänster är kostnadsfria. En prioriterad målgrupp är nyanlända, vi arbetar själva och tillsammans med andra organisationer (till exempel Frivilligcentralen) för att erbjuda möjligheter till kulturmöten, att lära sig svenska, etablera sig i samhället och ta del av litteratur och tidskrifter på sitt modersmål.

Vilken roll har du i det arbetet?

– Jag arbetar som integrationsbibliotekarie och köper in böcker på utländska språk, språkkurser och lättläst svenska. Jag håller i biblioteksvisningar för SFI- och samhällsorienteringsgrupper, samt kontakter med föreningar, studieförbund, organisationer, myndigheter rörande integrations- och mångfaldsfrågor. Även frågor som rör nationella minoriteter och minoritetsspråk, arbetar jag med.

Märker man som besökare på biblioteket att ni arbetar med mångfald?

– Norrköpings stadsbibliotek är välbesökt och en viktig mötesplats som sjuder av liv. Vi erbjuder aktiviteter som läxhjälp, språkcaféer och Svenska med baby. Många kommer hit för att studera eller använda datorer för att söka jobb eller ha kontakt med sin familj i hemlandet. Vi erbjuder litteratur, tidningar, tidskrifter och andra medier från hela världen på svenska, minoritetsspråk och många andra språk.