Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Sofia Seifarth - vd, Norrköping Visualisering vid Visualiseringscenter C

Är mångfald något ni jobbar med på Visualiseringscenter C?

– Absolut, vårt mål är att fler ska upptäcka möjligheterna med digital teknik. Då är mångfaldsarbetet helt centralt. För oss handlar det om att besökare ska möta olika röster, språk och förebilder i domföreställningar, utställningar och mottagande samt att erbjuda ett brett och tillgängligt innehåll. Centret ska engagera och vara relevant, oavsett vem du är.

Kan du ge något exempel på hur ni jobbar med mångfald i projekt/utställning?

– Tillsammans med nyanlända ungdomar på Språkintro på Kungsgårdsgymnasiet producerade vi en domfilm där eleverna själva filmat och skapat en berättelse om sina upplevelser. Här finns mer potential och vi har börjat undersöka möjligheten att utveckla ett språkinlärningsverktyg för science center-miljöer. Vi efterlyser även personer som kan hålla visningar på somaliska och arabiska. Teckentolkade domvisningar har öppnat för nya grupper och något vi planerar att utveckla mer framöver.

Vad tycker du är viktigt att tänka på när det gäller mångfald i en verksamhet som er?

– Det är viktigt att våra besökare möter olika personer. Det är en styrka att vi som jobbar på centret har olika erfarenheter, personligheter och bakgrund. Olikhet utmanar och utvecklar tankesätt internt och i mötet med våra besökare och samarbetspartners