Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Vi behöver fler familjehem

Just nu syns familjehemsenheten lite extra.

Runt om på stan finns affischer som påminner och förhoppningsvis lockar människor att vilja bli familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj.

Familjehemsenheten behöver hela tiden rekrytera in nya uppdragstagare. Detta för att de möter många barn med olika behov och de vill så klart matcha barnet så bra som möjligt med ett familjehem.

Just nu behövs specifikt två uppdragstagare som vill bli kontrakterat familjehem. Ett kontrakterat familjehem är en familj som kan öppna sitt hem för en eller två barn/ungdomar. Då uppdragen kan vara mer krävande, både i tid och engagemang, än vad som är normalfallet inom familjehemsvården, är det en förutsättning att en familjehemsförälder är hemma på heltid.

Vill du göra en insats? Hör av dig till familjehemsenheten.

Läs mer på norrkoping.se/familjehemlänk till annan webbplats