Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Vinst för alla med mångfaldsprogrammet Vinna-vinna

Flera kommuner vill tillsammans låta arbetsplatsen spegla hela samhället med mångfald, jämställdhet och tillgänglighet.

I Vinna-vinna-programmet utvecklas och förstärks medarbetarnas medvetenhet om människors grundläggande fri- och rättigheter, samt förmågan att bemöta alla professionellt och likvärdigt oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund.

Målet är att på så sätt höja kompetensnivån och effektiviteten på arbetsplatserna. Vinna-vinna-programmet började som ett EU-projekt i Linköpings kommun 2006. 2009 gick Norrköpings kommun med, och nu deltar tolv kommuner i och utanför regionen.

Målgrupp är nyckelpersoner i olika befattningar i alla kommunens verksamheter, med uppdrag att sprida kunskapen i organisationen.

Om mångfaldskompetens

Mångfaldskompetens är ett brett begrepp som omfattar allt från kunskaper om lagstiftning, medvetenhet om egna fördomar, stereotyper och attityder till färdigheter när det gäller att lägga ett mångfaldsperspektiv på olika processer och strukturer