Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Åsa Amrén - Rektor Gustaf Adolfskolan

Hur jobbar ni med att få till en bra arbetsmiljö både för elever och för personal?

– Vi jobbar modigt och prestigelöst på alla nivåer för att hålla rätt kurs mot våra mål. Ett exempel är att vi satsat på att jobba med skolans regler när läsåret startade. Alla elever fick uttrycka sig, ge förslag och diskutera i klasserna. Elevrådet sammanställde sedan klassernas förslag. Elever som ges ansvar att formulera ordningsregler har god förståelse för att sedan efterleva dessa.

En skola innehåller många olika miljöer. Vilka krav ställer det på er i arbetsmiljöarbetet?

– Vi arbetar med skolgård och lokaler så att skolan ska bli en säkrare plats att vistas på. Våra skyddsronder, enkäter och arbetsgrupper bidrar i det systematiska arbetsmiljöarbetet och vi har en samsyn i vilka frågor som ska prioriteras. Att arbeta följsamt hjälper oss att upptäcka brister och risker.

Vilken är den viktigaste arbetsmiljöfrågan för er just nu?

– Trygghet och trivsel är i fokus och vi bedriver ett aktivt demokrati- och värdegrundsarbete. Just nu har vi intervjuat alla elever i frågan om trygga platser i skolan. Syftet är att säkerställa elevens känsla av trygghet i skolan. Vi arbetar intensivt för att öka tryggheten på skolan för såväl elever som personal.