Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Åsa-Stina Bengtsson - receptionist Nodra

Hur jobbar ni med att få till en bra arbetsmiljö i vardagen?

– Vi har ett ständigt, aktivt och pågående systematiskt arbetsmiljöarbete där vi jobbar i både det lilla och det stora. Det kan vara allt ifrån önskemål om nya fläktar till hur vi tar emot nyanställda på bästa sätt eller hur vi bibehåller en god psykosocial arbetsmiljö. Det är viktigt att bygga en gemenskap i vardagen!

Vad tycker du är viktigt att tänka på när det gäller arbetsmiljöarbetet på er arbetsplats?

– Att alla känner att de är delaktiga och att de vågar komma med önskemål och förslag på hur vi skulle kunna bli ännu bättre. Vi har många forum för det till exempel arbetsplatsträffar, skyddskommitté och lokalgruppsmöten där aktuella frågor tas upp för information och diskussion.

Finns det någon del av verksamheten där utmaningarna är stora?

– Bolaget som helhet har växt och kommer fortsätta att göra det. En utmaning är därför att fortsätta ha en god gemenskap och hög delaktighet samtidigt som vi blir fler. Det ställer också nya krav på våra lokaler och på sikt planerar vi en flytt till nya lokaler. Under tiden får några dela rum och vi har fått fram fler platser i kontorslandskap där de som inte är på kontoret hela tiden kan vara.