Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Broddar på - tryggare att gå

Varje år skadas 20 000 fotgängare av fallolyckor på snö och is, enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

”Broddar på, tryggare att gå” är en kampanj från tekniska kontoret för att motverka sådana olyckor. Många av dem som skadar sig tillhör den äldre åldersgruppen, därför passade man bland annat på att dela ut broddar och även reflexer och reflexvästar utanför Seniormässan i november.

– Under kallare och mörkare årstider är det viktigt att synas och ha på sig broddar. Även om vi saltar, sandar och plogar kan det vara halt och lätt att skada sig. Genom kampanjen hoppas vi ge fler chansen att inte låta isen hindra dem från att gå ut, säger Andreas Lundqvist, trafikplanerare på tekniska kontoret.