Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Gemensamma insatser för ett tryggare Norrköping

Norrköpings kommun och polisen i Norrköping har tillsammans tagit fram en samverkansmetod i arbetet mot organiserad brottslighet. Myndighetsutövare från kommun, polis och statliga aktörer går samman och når på det viset längre med sina juridiska resurser.

Metoden har använts i ett år och effekten är tydlig: flera misstänkt kriminella verksamheter i Norrköping har upphört. Sedan december 2017 genomförs regelbundet gemensamma insatser med målet att kraftigt försvåra att både bedriva och etablera illegala verksamheter i Norrköping. Under insatserna deltar bland annat kommunens inspektörer för miljö- och hälsoskydd, bygglov, livsmedel och alkohol tillsammans med representanter från myndighetsutövningen inom polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Kronofogden och Räddningstjänsten.

Flera positiva effekter

– När alla olika myndigheter slår ihop sina regelverk får de oseriösa aktörerna svårt att komma undan. Resultatet av våra gemensamma insatser och besluten som följer på dem är att flera verksamheter nu upphört, säger Michael Lindquist, operativ koordinator för polisen i Norrköping.

Totalt har sex gemensamma insatser genomförts sedan starten, varav tre under hösten.

– Det är viktigt för oss att vara tydliga med att de goda entreprenörerna inte har någonting att oroa sig för, tvärtom motverkar vi på det här viset osund konkurrens, säger Richard Tjernström, säkerhetschef i Norrköpings kommun.

Utöver att de oseriösa aktörerna lämnar, märker vi att andra nu börjar följa reglerna. På det viset förbättras även säkerheten för gäster och personal på de här platserna, och är verksamheten inhyrd i en större fastighet medför det positiva effekter för samtliga hyresgäster i huset.

Numera gängse arbetssätt

Bakom överenskommelsen om de gemensamma insatserna finns ett chefssamråd mellan Norrköpings kommun, polisen och Räddningstjänsten Östra Götaland, och man har inga planer på att backa.

– För oss är det här numera ett normalt arbetssätt som är här för att stanna, säger Richard Tjernström. Ytterst handlar det om att verka för ett tryggt Norrköping, där näringsidkare ska kunna konkurrera på lika villkor och privatpersoner ska kunna besöka en verksamhet utan att riskera att fara illa.