Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Hållbar trygghet är en balans mellan säkerhet och öppenhet

För Hyresbostäder är trygghet ett centralt begrepp som genomsyrar hela verksamheten, och är avgörande för bolagets arbete med social hållbarhet. Trygghet är mycket kopplat till känslan av att höra till, att vara på rätt plats – vilket är vad Hyresbostäder vill förmedla i sitt kundlöfte ”Du är hemma”.

Hyresbostäders långsiktiga trygghetsarbete syftar lika mycket till att få människor att må bra som till att skapa attraktiva boendemiljöer. När vi trivs, mår bra och känner oss behövda, månar vi mer om att hålla ordning och är mer rädda om varandra och om vår egendom. Social hållbarhet är en term som återkommer när Hyresbostäders Caroline Bielkhammar, bosocial chef, försöker sammanfatta Hyresbostäders trygghetsarbete.

"För oss som dagligen arbetar med bostäder är trygghetsskapande superviktigt"

– För oss som dagligen arbetar med bostäder är trygghetsskapande superviktigt, ”mitt hem är min borg” och så vidare. Det gäller inte bara våra egna hyresgäster. Hyresbostäder har en stark drivkraft att bidra med insatser som bygger hållbarhet i ett större sammanhang. Att vara en del av en samhällsutveckling där vi tillsammans formar en tryggare samtid och framtid, säger Caroline.

Hårdvara och mjukvara

Caroline väljer att dela trygghetsbegreppet i två dimensioner. En säkerhetsrelaterad, med praktiska saker som dörrlås, belysning och gångvägar, och en känslomässig, mer komplex variant av trygghet som bottnar i varje människas egen upplevelse. Hyresbostäder strävar efter att uppnå balans mellan det som Caroline kallar trygghetsmässig hårdvara och mjukvara.

– Vi lyssnar så mycket vi kan på våra hyresgäster och när något praktiskt uppfattas som otryggt är det ofta ganska enkelt att åtgärda. Att klippa en buske som skymmer sikten eller laga en trasig lampa är viktiga åtgärder, men vi jobbar minst lika mycket med en tyngre social dimension som är allt annat än en quickfix. För tio år sedan fick vi hantera den där grannen som spelar för hög musik. I dag ser vi oftare problem relaterade till psykisk ohälsa och andra allvarliga anledningar till beteenden som skapar otrygghet, förklarar Caroline.

Starkt engagemang

Trygghetsarbetet handlar dels om lösningsfokusering på specifika problem här och nu, dels förebyggande med flera sociala faktorer att ta hänsyn till. Om ordningen störs i ett hyreshus lägger Hyresbostäder kraft på att stötta den som blivit störd, men försöker också hjälpa den som stör – ofta med långsiktiga åtgärder. Caroline betonar att Hyresbostäder lyckas bra med sitt trygghetsarbete tack vare det starka engagemang som strömmar genom hela organisationen.

– Alla som jobbar på Hyresbostäder är med och bidrar till tryggare miljöer och boenden, det här är absolut ingen enmansshow. Oavsett om du är bovärd, projektledare, säljare, sommarjobbare eller vd så representerar du ett kundlöfte som förpliktigar, förmedlar trygghet och som på riktigt får dig att känna att du är hemma.