Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Jakten på plasten

Med målet att minska miljöpåverkningar på grund av plastanvändning i de kommunala verksamheterna, samverkar Norrköpings kommun tillsammans med Linköpings, Eskilstunas och Uppsala kommun i ett EU-projekt som kallas ”Jakten på plasten”.

Fokus ligger på att minska kommunernas inköp av plastprodukter samt byta ut fossil plast mot återvunnen och förnybar plast i större utsträckning.

– Genom en kartläggning har vi nu fått kunskap om hur mycket plast kommunen köper in och vi kan börja se över hur vi ska kunna minska vår miljö - och klimatpåverkan från dessa produkter. Det kan handla om att skapa nya rutiner och på så vis minska användandet, men det handlar även om vilka krav vi ställer i våra upphandlingar, säger Karin Faxér, utredare på utrednings- och utvecklingsenheten, kommunstyrelsens kontor.

Jakten på plasten har beviljats 3,5 miljoner kronor i stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och pågår under perioden 1 september 2017 till den 31 december 2020. Mer information finns på jaktenpaplasten.se.länk till annan webbplats