Jobba med oss
i Norrköpings kommun

”Känslan av trygghet är personlig”

Michelle Lind jobbar med säkerhet. Syftet med hennes arbete är bland annat att skapa trygghet, vilket kan vara allt från en god psykosocial arbetsmiljö till ett systematiskt arbete med säkerhetsfrågor.

– Trygghet kan vara att det finns ett tydligt och strukturerat arbetssätt som verkar för att höja säkerheten inom bolaget. Men det kan också handla om att acceptera varandras olikheter, säger Michelle Lind, säkerhetsansvarig i Norrköpings hamn.

”Säkerhet är i många fall något tekniskt medan trygghet är något man upplever.”

Ansvarar för arbetsmiljö och säkerhet

I sitt arbete ansvarar Michelle bland annat för bolagets systematiska arbetsmiljöarbete, med allt vad det innebär med rutiner och utredningar. Samtidigt är hon ansvarig för och delaktig i mer tekniska delar av säkerhetsarbetet som bevakning, nya grindar och vem som har olika tillgång till olika nycklar. Säkerhetsarbete är inte alltid direkt trygghetsskapande, men i många fall bidrar det till att skapa trygga medarbetare, menar Michelle.

– Säkerhet är i många fall något tekniskt medan trygghet är något man upplever. De är i många fall relaterade till varandra på det sättet att tekniska säkerhetsåtgärder, som exempelvis larm, ofta ingjuter en känsla av trygghet i det arbete man utför. Känslan av trygghet är personlig.

Särskilda krav i hamnen

Norrköpings hamn är stor till ytan och i verksamheten ingår arbete med stora kranar och farligt gods. Det ställer speciella krav på säkerhetsarbetet.

– En nyckelfaktor är att vara välinformerad inom organisationens alla led. Ett fint exempel är vår skyddskommitté som sammanträder en gång per kvartal. Där finns representanter från både ledning och arbetstagare med och i kommittén arbetar vi med olika frågor kopplat till arbetsmiljö och säkerhet.

Just arbetsmiljöarbetet återkommer hon till.

– Säkerhet är arbetsmiljö. Det viktigaste av allt är ju att alla kommer hem efter jobbet varje dag.