Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Locka fler elever till vuxenutbildningen

Budskapen ”hur tar du dig till jobbet” och ”din väg till jobbet” ska locka fler elever till vuxenutbildningen.

Syftet är också att öka vetskapen om vilka utbildningar som finns och vilka möjligheter till arbetslivet som finns genom vuxenutbildningen. Kampanjen riktar sig till nyanlända, arbetslösa som saknar fullständig gymnasieutbildning, långtidsarbetslösa och personer som känner att de vill byta bana i arbetslivet. Genom att locka fler till vuxenutbildningen hoppas man kunna bidra till det övergripande målet att sänka arbetslösheten och öka utbildningsnivån i Norrköpings kommun. Kampanjen går nu och är tänkt att vara återkommande.