Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Matchar rätt bland gode män

En god mans insatser är ofta avgörande för att skänka trygghet och stabilitet i en annan människas liv. I Norrköping finns runt 800 gode män som på olika sätt hjälper andra att få vardagen att fungera. Den person som ser till att hjälpens givare och mottagare passar varandra är överförmyndarenhetens egen matchmaker – Tomas Köhler.

Tänk om livet kör ihop sig och ingen närstående vill eller har möjlighet att hjälpa till. Då är det tur att det finns gode män. Uppdraget som god man innebär i korthet att man bevakar en persons rättigheter i situationer där denne inte klarar att sköta det själv. En god man bör vara öppensinnad, empatisk, ha koll på siffror och känna sig bekväm med att möta människor i utsatta situationer. Eller som det formellt står i föräldrabalken, där lagen om godmanskap regleras: det krävs att du är ”rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig”.

God människokännedom

I Norrköping krävs det dessutom att du träffar Tomas Köhler, som arbetar med att rekrytera gode män till Norrköpings kommun. Han hanterar alla ansökningar, träffar alla kandidater personligen, bedömer deras lämplighet och har också uppdraget att matcha önskad hjälpinsats med rätt person. Ett jobb som kräver god människokännedom och en utpräglad känsla för att sammanföra personer som ”klickar” med varandra.

– En god man måste samarbeta bra med sin huvudman, annars funkar det inte i längden, säger Tomas. Uppdraget innebär kontakter med myndigheter, vårdinrättningar och servicefunktioner. Att sköta huvudmannens privatekonomi genom att exempelvis betala räkningar och ansöka om bidrag. Insatsen är i huvudsak administrativ, men många gånger växer fina relationer fram genom åren. Det är fantastiskt att se.

Fler goda män behövs

De som beviljas en god man har ett försvagat medicinskt tillstånd gemensamt, och oftast även någon form av psykisk ohälsa. Uppdraget som god man ser väldigt olika ut från fall till fall, Tomas arbetar för att hjälpa människor i alla åldrar med olika svårigheter. Det kan vara personer med svår ångest, missbruksproblematik eller som har diagnoser som medför att de helt enkelt inte reder ut saker som för de allra flesta anses självklara.

– Det är naturligtvis stor skillnad på att hjälpa en äldre dam med räkningarna, mot att bli en del av en missbrukares ofta stökiga tillvaro. Här sker den stora insatsen för min del, att se till att alla parter är trygga med min matchning av god man och huvudman.

Varje dag träffar Tomas människor han hoppas ska passa för någon av dem som ofta väntat länge på stöd. Han sticker inte under stol med att uppdraget kan vara tufft emellanåt, men oftast blir det bra i slutänden.

Norrköping behöver många fler som vill göra en insats som god man. Kanske står du på tur att träffa Tomas? Hör gärna av dig till överförmyndarenheten i så fall!