Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Norrköpingsborna tycker till om framtidens trafik

Hur kan det bli smidigare att cykla, gå och åka kollektivt i Norrköping?

Nu kan du ta del av kommunens förslag via en interaktiv karta och lämna egna synpunkter och idéer. Nya säkra korsningar, separata körfält för bussar och nya spårvägsdragningar. Det är några av förslagen som tagits fram för att skapa snabbare, säkrare och mer hållbara resor. Det är projektet Framtidens resor i Norrköping, som gjort omfattande utredningar om trafiksituationen i Norrköping. Nu presenterar de sina förslag via en karta på kommunens webbplats.

– Vi har redan fått in många kloka synpunkter och idéer som hjälper oss när vi planerar för framtidens resande, nu hoppas vi att ännu fler vill vara med och bidra, säger Christer Nilsson, trafikplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Du kan vara med och tycka till på norrkoping.se/framtidensresor fram till 31 december. Vilka åtgärder som kommer att genomföras beslutas av politikerna när budgeten läggs.