Jobba med oss
i Norrköpings kommun

”På natten slår rädslorna till med full kraft”

Att gå till jobbet utan att riskera att råka ut för något oförutsett, är en självklarhet för de flesta. För Mattias Hedman och hans kollegor i socialkontorets mobila team är det precis tvärtom. Det enda de egentligen kan vara säkra på inför ett arbetspass är att något oförutsett kommer att hända, mitt i natten.

Men trygga på jobbet är de ändå, de fem kollegor som 365 nätter om året delar uppdraget att stötta den kommunala vuxenverksamhetens boenden. Det måste de helt enkelt vara för att kunna hantera de arbetsuppgifter som ingår, menar Mattias Hedman i mobila teamet.

"Det funkar inte att vara osäker eller rädd, även om det hettar till och kan bli riktigt obehagligt ibland"

– Att vi är bekväma i vår roll är extra viktigt då det ofta är vårt jobb att få andra människor att känna sig trygga. Det funkar inte att vara osäker eller rädd, även om det hettar till och kan bli riktigt obehagligt ibland, säger Mattias.

Lång erfarenhet av säkerhetsarbete

Med drygt 16 års erfarenhet av säkerhetsarbete inom kriminalvården, började Mattias för två år sedan på Norrköpings socialkontor. Sedan dess jobbar han på olika sätt för att minska risken för hot och våld. Utöver sin roll som behandlingsassistent i mobila teamet, har han uppdrag som lokal säkerhetssamordnare inom socialtjänstens vuxenverksamhet. I det ingår riskanalyser, utbildningar och strategier inom säkerhetsarbetet.

– Jag har förmånen att dra nytta av mina kunskaper från kriminalvården och har jobbat vidare med konflikthantering, larmfrågor, säkra transporter och kanske det viktigaste av allt – att arbeta fram gemensamma förhållningssätt. Att veta vilka rutiner som gäller och vara trygg i samarbetet med kollegorna, är avgörande för allt säkerhetsarbete. Inte minst i mitt eget jobb som behandlingsassistent nattetid, förklarar Mattias.

Olika uppdrag på natten

Socialkontorets mobila team jobbar i par och rör sig mellan olika vuxenboenden i Norrköping med omnejd. Mellan klockan 21.00 och 07.40 löser teamet olika uppdrag av varierande karaktär. De svarar i socialjourens telefon, står för allmän tillsyn och fixar nattplatser för hemlösa. Kanske behöver de ta någon till psykakuten eller hämta någon på beroendekliniken.

– På natten slår rädslorna till med full kraft. Vi träffar oroliga människor med missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Det handlar inte alltid om att vi kan ge konkret hjälp, ibland räcker det med att finnas till hands och lyssna, säger Mattias.

Förebyggande arbete

Det händer att det blir bråk. Mattias har hotats med kniv på arbetstid och varit rejält omskakad några gånger. Då gäller det att hålla huvudet kallt, vara följsam och försöka agera enligt de rutiner som finns. Grundregeln är alltid att backa undan.

– Det enda skydd vi har är ett personlarm och vi har inga andra befogenheter än nödvärn. Bästa sättet att undvika obehagliga situationer är genom förebyggande arbete. Därför är det oerhört viktigt att öka kunskapen om hur vi bäst jobbar med säkerhetsfrågor, menar Mattias.

Trygghet och säkerhet hänger samman i Mattias arbete och han är glad över att kunna bidra med både teori och i praktik. Själv känner han sig helt trygg i tilliten till sina kollegor och i vetskapen om att deras insats verkligen gör skillnad.