Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Pia Lilja - Utredningssekreterare färdtjänst och skolskjuts på tekniska kontoret

Hur jobbar ni med arbetsmiljön?

– Vi jobbar med ständiga förbättringar och fördelar olika ansvarsområden i arbetslaget. Vi håller också precis på att utveckla vårt arbete med hjälp av Lean, som är ett sätt att hitta slöseri i olika processer för att kunna arbeta smartare snarare än snabbare. Det är faktiskt tidsbesparande i längden. Vår chef utryckte det så här ”traditionellt förbättringsarbete fokuserar på det vi gör och Lean fokuserar på det som stör det vi gör”.

Vilka är de stora arbetsmiljöfrågorna i er verksamhet?

– Just nu har vi fokuserat på säkerhet. Vi går på hembesök, eller så kommer de som söker färdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrade till vårt kontor. Vi har också fått personlarm. Dessutom har vi arbetat med stresshantering. Jag tycker att kommunens värdeord respekt, delaktighet och trovärdighet sammanfattar väldigt bra vad som är viktigt när det handlar om arbetsmiljöfrågor.

Vad är viktigt att tänka på i arbetsmiljöarbetet tycker du?

– Vi är varandras arbetsmiljö, det kan ju låta lite klyschigt men är så sant. Det är allas vårt ansvar att lyfta arbetsmiljöfrågor och att ständigt ha en dialog kring detta. Ju mer ett arbetslag har en kultur av att ge varandra feedback desto lättare är det också att ta i det som är känsligt. Men det är också viktigt att ha en förlåtande attityd mot varandra, tycker jag.