Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Previa hjälper organisationen och medarbetaren att hantera en kris

En kris leder ofta till upplevelsen att man tappar fotfästet, det kan drabba både individer och organisationer.

Uppmärksamhet i media och/eller ryktesspridning kan ge ytterligare påfrestningar. Därför är det oerhört viktigt att myndigheter och företag har en fungerande krisorganisation och ett tydligt ledarskap. Att hantera en kris på ett optimalt sätt handlar om att vara väl förberedd och att snabbt vidta rätt åtgärder när krisen är ett faktum. Previa erbjuder professionell krishantering för såväl organisationen som den enskilda medarbetaren.

Norrköpings kommun och Previa har ett avtal om krisstöd, som ger stöttning vid oväntade och allvarliga händelser. Det kan handla om hotoch våldssituationer, rån, bedrägerier, olyckor, katastrofer, dödsfall, sjukdomar, organisatoriska förändringar med mera. Stödet ger handledning för personalansvariga chefer och ledningsgrupp, men också till drabbade medarbetare, kollegor och anhöriga. Krisstöd stödjer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Första hjälpen och Krisstöd AFS 1999:7, som företag är skyldiga att följa.

Tillgänglighet dygnet runt, året om

Krisstödet ger tillgång till en dygnet runt-öppen telefonjour där chefer och drabbade medarbetare kan få snabb kontakt med erfarna krisspecialister i Previa kristeam och omedelbar handledning i krishantering. Krisspecialisten gör en bedömning av situationen och kan förutom chefsstödet rekommendera ytterligare eventuella insatser. Krisspecialisten följer sedan upp utvecklingen med chefen, gör bedömningar och sätter in fler åtgärder om det visar sig bli nödvändigt. Syftet med alla åtgärder är att samla och stärka de resurser som redan finns hos den eller de som drabbats av kris.