Jobba med oss
i Norrköpings kommun

”Säkerhet är frånvaro av risk, trygghet är frånvaro av oro”

Richard Tjernström är Norrköpingspolisen som blev lärare på Polishögskolan i Stockholm. Men hemstaden lockade och sedan 2006 arbetar han med säkerhet inom Norrköpings kommun. Säkerhet som ska bidra till ett tryggare Norrköping.

I den del av Rådhuset som tidigare var polisstation har Richard Tjernström sitt kontor. Passande för en gammal polis kan man tycka. Med titeln säkerhetschef leder han kommunens säkerhetsenhet, där ytterligare fem personer arbetar.

– Synen på säkerhet har ändrats sedan jag började här som säkerhetssamordnare 2006. Då var det bara jag och en säkerhetschef, och säkerhetsarbetet var inte så strukturerat som det är i dag. Medvetenheten har ökat, säger han.

"Jag är väl lite av en idéspruta som ser möjligheter"

Att Richard skulle börja jobba med säkerhet på det sätt han i dag gör var inte alls någon självklarhet. Född i Stockholm och uppvuxen i Norrköping utbildade han sig så småningom till polis, arbetade som det i Norrköping i 12 år innan han fick en tjänst på polishögskolan i Stockholm. Där fick han utlopp för sitt teknikintresse och utvecklade en pedagogisk simulator för att lära eleverna att använda polisradion.

– Jag är väl lite av en idéspruta som ser möjligheter. När jag kom till polishögskolan övade de på radion trådbundet i ett speciellt rum och de var väldigt bundna dit. Jag skapade då ett simulatorprogram för persondatorer där eleverna i stället kunde hantera radion. Om de gjorde fel tre gånger så fick de hjälp av systemet hur de skulle agera, och det gav eleverna en helt annan trygghet i att använda radion.

Otryggheten har ökat

Efter ytterligare några år på SOS Alarms huvudkontor i Stockholm lockade den gamla hemstaden Norrköping, och 2006 fattade Richard beslutet att flytta tillbaka. Han tog kontakt med kommunen, där en säkerhetsenhet nyligen inrättats, och han fick jobbet som säkerhetssamordnare. 2015 fick han sin nuvarande tjänst som chef för säkerhetsenheten. – Vi ser att otryggheten har ökat de senaste åren. Både ute i våra verksamheter och i samhället i övrigt. Naturligtvis handlar det om vad som händer ute i världen, men också om det som media rapporterar från vår närmiljö. Och mediebruset är stort i dag. Det kan skapa en uppfattning om att det är värre än det är.

– Även skadegörelse på till exempel byggnader bidrar till att skapa otrygghet. Om vi till exempel vet att skadegörelsen kostar oss fyra till fem miljoner kronor varje år, är det självklart att vi måste jobba med det. Trasiga rutor skapar i sig otrygghet, säger han.

Richard går igenom säkerhet med sina kollegor.

Nytt tänk gällande säkerhet

Därför välkomnar Richard det ökade säkerhetstänket som har växt fram de senaste åren. Säkerhet är frånvaro av risk och trygghet är frånvaro av oro, säger han.

– För 15-20 år sedan kunde man knalla rakt in på en myndighet. I dag finns det slussar och besöksbrickor. Vi har fattat att vi inte kan vara blåögda och vår roll är att finnas till hands för verksamheten och att se till att det jobbas med säkerheten inom hela organisationen. Så vi har möjlighet att hantera oönskade händelser om de inträffar. Efter ett regeringsbeslut 2015 håller civilförsvaret på att återuppbyggas, vilket medfört att kommunerna måste arbeta mer aktivt med det. Där är bland annat informationssäkerhet en stor del.

Och just det menar Rickard tillhör framtidens största utmaningar.

– Digitaliseringen går jättefort. Och vi vill inte bara följa utvecklingen utan vara med och hitta nya möjligheter. Men samtidigt blir det lite ”hare och sköldpadda”. Digitaliseringen springer jättefort men allt det andra, där informationssäkerheten är grunden, är ett ganska tungt arbete. Vad blir till exempel konsekvenserna av att vi skaffar en massa digitala saker som pratar med varandra? Säkerhetsarbetet bedrivs på flera olika sätt och nivåer inom kommunen. Det handlar till stor del om vardagssäkerhet som till exempel tillträdesskydd, väktartjänster och kameraövervakning. Men även om en kontinuitetsplanering som säkerställer att verksamheterna kan fortsätta fungera även om något allvarligt skulle inträffa. Om exempelvis ett centralkök drabbas av brand måste det finnas en plan för hur eleverna ändå får mat. Övriga delar är kommunens försäkringar, civilförsvarsfrågor, informationssäkerhet och krisberedskap.

Ökad kunskap stärker

Kriser kan handla om allt från extremväder till terrorbrott. Gemensamt är att vi måste ha en plan och kunskap för hur vi ska agera i olika situationer och säkerhetsavdelningens uppgift är att den kunskapen finns i organisationen.

– Kunskap och medvetenhet skapar trygghet. Därför är det viktigt att krisberedskapen inte bara är en central organisation utan att det också finns lokala krisgrupper ute i verksamheten.