Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Spårbytet på Värmlandsgatan blev klart

Återigen rullar spårvagnarna, liksom övrig trafik, på Värmlandsgatan. Bytet av de slitna spåren och Nodras upprustning av VA-ledningsnätet blev klart i oktober.

– Det känns självklart jättebra att det här omfattande projektet nu är i hamn, säger Gustav Flodén, enhetschef Spår och el.

Vi har mötts av väldigt stor förståelse från såväl boende som företagare i området, vilket vi verkligen uppskattar. Vi vet vilken påverkan som arbetet trots allt har haft på möjligheten att ta sig fram. För att undvika att behöva gräva upp spåren två gånger, vilket skulle medföra både ökad trafikpåverkan och ökade kostnader, har projektet med spårvagnsspåren på Värmlandsgatan samordnats med Nodras upprustning av VA-ledningsnätet i samma område.

En stor del av VA-ledningarna är nu säkrade för framtiden och väntas kunna hålla mellan 100-120 år. Genom att enheten för Spår och el vid tekniska kontoret och Nodra AB har jobbat förhållandevis tätt tillsammans i projektet, har förståelsen för de olika teknikområdena ökat. Förhoppningen är att det ska gynna arbetet med liknande projekt i framtiden.