Jobba med oss
i Norrköpings kommun

”Trygghet är att återvända till det vanliga”

För 30 år sedan började Lars Rosenius sin bana inom vård och omsorg som outbildad vikarie. I dag är han undersköterska och en del av hemgångsteamet som tillsammans hjälper människor att återgå till vardagen.

Lars, eller Lasse som han hellre kallar sig, berättar att han trivs med att vara en del av en mindre personalgrupp där det finns olika professioner, som i hemgångsteamet.

– De flesta av oss är undersköterskor och så har vi sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut kopplad till teamet. Att vi är flera professioner som är bra på olika saker är en trygghet, både för dem vi besöker och för oss som medarbetare.

"Att vi är flera professioner som är bra på olika saker är en trygghet"

Skapar trygg hemmamiljö

Hemgångsteamet har som uppdrag att möta människor som är i behov av vård, hjälp och stöd i hemmet efter att de lämnat sjukhuset. Det kan handla om att stämma av medicineringen med en sjuksköterska, eller att en arbetsterapeut ser över vilka hjälpmedel som skulle kunna underlätta vardagslivet.

– Så snart personen lämnat sjukhuset möter vi upp och inleder arbetet med att skapa en trygg hemmiljö. Kontaktmannaskapet är också en viktig del, där vi strävar efter att det är samma medarbetare från oss som kommer på besök varje gång, säger Lasse.

Han säger att det finns fall där medarbetare i teamet av någon anledning inte känner sig trygg med att göra hembesök på egen hand. Då är de alltid två personer.

– Vi har också möjlighet att vädra tankar och känslor under våra morgonmöten. I hemgångsteamet har vi de resurser vi behöver för att kunna skapa trygghet, tycker jag.

Lämnar över till hemtjänsten

Det svåra, menar Lasse, uppstår när det är dags att lämna över ansvaret till hemtjänsten. De har annorlunda förutsättningar och Lasse säger att ibland saknas möjligheterna för hemtjänsten att sätta sig in i vårdplanen fullt ut. Trots att hemgångsteamet redan i dag får mycket utbildning, lyfter Lasse kompetensutveckling som ett potentiellt utvecklingsområde.

– Har vi den kunskap vi behöver blir vi trygga i våra yrkesroller. Och är vi trygga blir även de vi hjälper tryggare.