Jobba med oss
i Norrköpings kommun

”Man kan inte pausa ett barns känsla”

Läraren Ida Torin ser trygghet som kärnan i barnens förmåga att lära sig. Och deras känslor sätts alltid i första rummet.

Om ett barn inte känner sig tryggt är det svårt att fokusera på så mycket annat. Därför arbetar Sandtorpsskolan i Åby kontinuerligt med trygghet.

– Det räcker inte att bara göra det i början av terminen, eller under en trygghetsvecka om året. Trygghet och gemenskap jobbar vi med varje vecka året runt, säger Ida Torin, lärare i en 3:a på Sandtorpsskolan.

"Trygghet och gemenskap jobbar vi med varje vecka året runt"

Det är en liten skola med bara en klass i varje årskurs F–3. Storleken öppnar möjligheter för sammanhållningen, menar Ida. Det går att göra mycket tillsammans hela skolan, som gemensamma sago- eller sångstunder i gymnastiksalen eller utflykter.

Trygghetsteam och utvärderingar

Skolan delar lokaler med fritidsverksamheten och lärarna och fritidspedagogerna har ett tätt samarbete. En fritidspedagog är knuten till varje klass och två fritidspedagoger utgör skolans trygghetsteam, som kan kopplas in vid behov och i olika sammanhang. Trygghetsteamet följer även upp den trygghetsenkät som genomförs varje termin. En gång i månaden gör barnen också en rastutvärdering, med frågor som om de har haft något att göra och någon att leka med.

– Vid utvärderingen är vi med, och om ett barn till exempel ritat en ledsen gubbe på fotbollsplanen så frågar vi direkt varför det är så. Det kan ju handla om allt möjligt. De kan ha fått en boll i huvudet två år tidigare, men upplever fortfarande att fotbollsplanen är osäker. Då kan vi prata om det, säger Ida.

Jobbar med elevernas självkänsla

Ida har arbetat på Sandtorpsskolan i ett och ett halvt år. Varje morgon hälsar hon på eleverna var och en. Ögonkontakten är viktig, att alla blir sedda.

– Jag jobbar mycket med att höja barnens självkänsla, det tycker jag ska finnas med på schemat precis som matte och SO. Vi har ett tillåtande klimat i klassen, barnen vet att alla inte är lika och kan behöva olika hjälpmedel, men att det är okej. Alla ska känna att de vågar räcka upp handen och prata inför klassen. Hon poängterar hur viktiga rutinerna är för tryggheten. För en del barn är det mer viktigt än för andra att veta vad som väntar varje dag. Ida arbetar mycket förebyggande och förbereder barnen på nya saker.

– Men så händer något, stort som litet, och sätter planeringen åt sidan för en stund. Man kan inte pausa ett barns känsla, säger hon. Tryggheten är kärnan i all verksamhet i skolan, men är samtidigt en färskvara som behöver ses om varje dag.