Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Evas lärargärning tog priset

Som en kunnig kompis, med koll på de digitala möjligheterna och vikten av att fostra goda samhällsmedborgare. Nu har De Geer-läraren Eva Lindahls kreativa historieundervisning nått ända in i kungahuset.

Eva vid skolans bibliotek

I sal 210 på De Geergymnasiet råder en uppsluppen koncentration. En av skolans musiktvåor har historia. Någon enstaka elev har slunkit in på Youtube, men övriga följer lärare Eva Lindahls instruktioner och söker i Linköpings Universitets arkiv över fångrullar från början på förra seklet.

Utmaningen kan te sig oöverskådlig, men de som lyckas ta sig över tröskeln kastas in i ett hisnande undersökningsmaterial med detaljerade berättelser om de inlåsta kvinnorna i Norrköpings spinnhus.

Lektionen är talande. Användningen av digitaliserade arkiv. Att låta historieämnet handla om det som känns nära och lättrelaterat för eleverna. Precis det som gjort att Eva fått pris av kungen.

Roligt med goda exempel

I januari kom beskedet. Kungliga Vitterhetsakademin gav sitt pris för berömvärd lärargärning till Eva Lindahl.

–Det var väldigt hedrande, förstås. Jag visste inte ens att priset fanns. Mest är jag glad över att det fokuseras på de goda exemplen i skolan. Det blir lätt en självuppfyllande profetia att skolan är ett problemområde, säger Eva.

I motiveringen nämns flera orsaker till priset. Allra först står att Eva har ”ett elevfokus utöver det vanliga”.

–Jag hyser stor respekt för eleverna och vad det innebär att vara ungdom idag. Jag tror att de ser att jag ser dem. En pojke sa att jag var ”som en kompis som kan väldigt mycket”. Det var fint.

Tillgänglig historia

Även Evas digitala fokus påtalas i motiveringen. Hon har varit engagerad i hela skolans digitalisering, och brinner för möjligheterna.

–Visst, eleverna fastnar i Youtube ibland, men tänk bara alla arkiv som nu finns digitalt i klassrummet. Historian blir tillgänglig och det ska vi utnyttja.

Den klassiska bilden av historieundervisning är rabblande av kungar och årtal, men det är inte där Eva vill vara.

–Det står inte i styrdokumenten att de ska kunna hela regentlängden, utan att de ska förstå förändringsprocessen. Man får fråga sig vad som är viktigt i en större kontext. Vad har eleverna nytta av i stort, i livet? Det är viktigt i all undervisning. Jag har en holistisk syn.

I motiveringen står också att du jobbar med demokrati och rättvisa. Hur tar det sig uttryck?

–Jag tänker att det måste vara botten i allt vi gör. Mitt uppdrag är att fostra samhällsmedborgare. De ska ha ett demokratiskt förhållningssätt där basen är allas lika värde.

Ska kunna säga ifrån

Eva betonar än en gång att kunskaperna ska ge kraft i det verkliga livet, efter gymnasiet.

–Det säger jag redan till ettorna – ”när ni går ut ska ni ha tillräckliga argument för att våga ställa er upp och säga ifrån när ni hör något rasistiskt, sexistiskt eller nedlåtande på annat sätt”.

Det är inte helt okontroversiellt att värna antirasism och jämställdhet idag. Stöter du på patrull?

–Jag har fått reaktioner om att jag håller på med PK-undervisning. Det tycker jag låter jättebra. Då upplever jag att jag följer det uppdrag vi har i skolan: att fostra demokratiska elever som är toleranta och tar hänsyn till olika variationer som finns hos människor. Det var väldigt provocerande för vissa när jag sa att jag var feminist. Men när vi resonerar lite kring vad jag lägger i begreppet brukar de köpa det bättre.

Förändring är möjlig

Vårt samhälle och vår historia är inte statisk, utan dynamisk. Det vill Eva pränta in i eleverna, att de ska se möjligheterna till förändring och att de ska se sambandet mellan då och nu.

–”Du är den förändring du vill vara”, brukar man ju säga. Vi kan påverka vad som kommer att stå i historieböckerna genom vårt eget agerande. En del tycker att jag är naiv, men det finns så mycket gott gry och positiv kraft hos ungdomarna som vi måste stimulera och ta vara på.

Gillar eleverna det du gör?

–Ja, det tror jag att de flesta gör. Ibland tycker de att jag pratar för mycket. Men det finns ju inget mer tacksamt än en publik som lyssnar … Sen är det ju lätt att vara en bra lärare med bra elever omkring sig.

Eva Lindahl

  • Gör: Historie- och samhällskunskapslärare på De Geergymnasiet.
  • Ålder: 47 år.
  • Bor: Linköping.
  • Familj: Man. Vuxna bonusbarn.
  • Intressen: Jag tycker att det är så kul med mina ämnen, så jag lägger mycket tid på att läsa. Tidningar och böcker. Och så spelar jag dataspel.
  • En bra dag på jobbet: Det är en dag med skratt och glädje och energifyllda lektioner.
  • Motto som lärare: Det är viktigt att stå upp för sig själv och andra.
  • Ska göra med pengarna: Någon resa, helst med historiskt fokus. Kanske Kuba eller Sydafrika.

Priset

Kungliga Vitterhetsakademins pris för en berömvärd lärargärning är på 50 000 kronor. Dessutom tilldelas De Geergymnasiets skolbibliotek 20 000 kronor.

Eva Lindahl tilldelas priset ”för berömvärd lärargärning inom skolväsendet för att du har ett elevfokus utöver det vanliga. Din kreativa historieundervisning fångar, utmanar och utvecklar eleverna med varierande metoder som rollspel, digitala redskap och undersökande arbetssätt. Du driver frågor om demokrati och rättvisa, alltid med elevens bästa i fokus.”