Jobba med oss
i Norrköpings kommun

Fokus på framtiden för Stadsarkivet

I källargångarna under Rådhuset står hyllraderna tätt. Åldrade handskrivna böcker, kartotek och kartonger trängs med nya prydliga arkivmappar och lådor. Här samlas det som kan sägas utgöra Norrköpings minne, bevarat för kommande generationer.

Pernilla i stadsarkivet

Norrköpings stadsarkiv rymmer svindlande 9 000 hyllmeter handlingar, från sent 1300-tal fram till i dag. Det är en historisk skatt med allt från gamla kartor, fotografier och ritningar till skolbetyg, vaccinationsjournaler och mantalsregister. Men också mer oväntade saker som dagboksanteckningar och privata brev, bland annat ett skrivet av författaren, pedagogen och kvinnosakskämpen Ellen Key.

– På den tiden skrev man såklart väldigt många brev, så det är inte unikt. Men när jag ser hennes underskrift där, i original, då känner jag verkligen historiens vingslag, säger Pernilla Matsson, stadsarkivarie och chef för stadsarkivet.

Viktigt uppdrag för demokratiskt samhälle

I stadsarkivet förvaras alla kommunala handlingar som ska bevaras enligt arkivlagen. Här finns information från alla olika verksamheter i kommunen. Dessutom finns material som privatpersoner, företag och andra organisationer har deponerat eller lämnat som gåva. Stadsarkivet har framför allt två uppgifter: att bevara, vårda och tillgängliggöra arkivet samt utöva tillsyn och ge råd till de kommunala myndigheterna. Allt för att möjliggöra det som är arkivens uppgift och en av demokratins grunder, nämligen allmänhetens rätt till insyn i offentlig verksamhet.

Digital arkivering en utmaning

För Pernilla Matsson är en av de stora utmaningarna att hantera ett arkiv som sedan länge vuxit ur sina lokaler, och dessutom fortsätter att växa med ett par hundra hyllmeter varje år. Idag arkiveras all information – även den som skapats digitalt – i pappersform, men målet är att så småningom arkivera det mesta digitalt.

Stadsarkivet har nyligen infört ett e-arkiv och arbetar just nu med att få till leveranser av digital information från olika verksamhetssystem.

– Det handlar om att informationen behöver tas ut på rätt sätt för att kunna importeras till e-arkivet och där långsiktigt bevaras, förklarar Pernilla Matsson.

En knepig nöt att knäcka då informationen måste vara åtkomlig även om 30, 40, 50 år.

– När vi säger bevara, då är det för all framtid. Det finns ingen bortre gräns. Det är det som gör det här jobbet så spännande, men också utmanande, säger Pernilla Matsson och fortsätter:

– Ibland när jag behöver lite energi, då går jag ner och tittar på de riktigt gamla handlingarna. Då känner jag verkligen att vi har en uppgift att fylla: att bevara för kommande generationer. På samma sätt som de före oss har bevarat för oss.

Ny större lokal för ökad tillgänglighet

Förutom att införa e-arkiv planerar man även för en ny, större lokal. Idag är stadsarkivet fördelat på fyra depåer, där lokalerna i Rådhuset rymmer större delen av alla handlingar. Målet är att den nya lokalen ska rymma hela arkivet och täcka stadsarkivets behov under minst 25 år framåt.

– Med allt samlat blir arkivet mer tillgängligt för både medborgarna och kommunens anställda. Vi får också modernare publika lokaler, berättar Pernilla Matsson.

Människors livsöden lockar

Stadsarkivet har öppet dagligen för alla som vill ta del av olika handlingar ur arkivet. Det som Norrköpingsborna efterfrågar mest är sina egna betyg. Många söker också sina rötter; Pernilla Matsson berättar att stadsarkivet ofta får besök av amerikanska ättlingar till utvandrade östgötar.

– Vi kommer nog alltid vara mest nyfikna på det som ligger oss själva närmast. Vår egen identitet, våra förfäder eller platsen där vi bor. Det kokar alltid ner till människorna. Det finns så många spännande livsöden och väldigt rörande berättelser i arkivet, tycker Pernilla Matsson.